YTRING

SV-fakultetet.

Mistenkeliggjøring av nære kolleger stopper nå

Det er bra at det finnes alternativer i dekanvalget ved SV-fakultetet og vi ønsker velkommen alle diskusjoner om retningsvalg og mulighetsrom for fakultetet. Mistenkeliggjøring av nære kolleger må vi dog slutte med.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Ann Nilsen henger i et innlegg her i På Høyden oss—ved navns nevnelse—ut som del av et «elitepreget nettverk med sterke koblinger til hverandre». Til det er å si at vi er alle, også Ann Nilsen, som fast ansatte professorer ved et av Norges største universiteter del av et elitepreget nettverk med sterke koblinger til hverandre.

Det er bra at det finnes alternativer i dekanvalget ved SV-fakultetet og vi ønsker velkommen alle diskusjoner om retningsvalg og mulighetsrom for fakultetet. Mistenkeliggjøring av nære kolleger må vi dog slutte med. Fakultetet er en arbeidsplass og et studiested. Vi skal arbeide sammen også etter dette valget.

Når vi har uttrykt vår støtte til Team Askildsen så skyldes det at vi verdsetter deres erfaring og at deres program hviler på en solid analyse av den forskningspolitiske virkeligheten vårt fakultet er en del av. Særlig viktig for oss er deres troverdighet når det gjelder å skape synergier og samspill mellom ansatte, miljøer, finansieringsformer og universitetets to kjerneoppgaver—forskning og undervisning.

Debattformen som er valgt av Ann Nilsen og andre av Team Strømsnes sentrale støttespillere i valgkampen søker splid og konflikt mellom forskning og undervisning, mellom de som skaffer ekstern finansiering og de som ikke gjør det, mellom de som driver sitt virke innenfor en disiplin og de som samarbeider på tvers. Vi tror det er svært skadelig for ansatte i alle kategorier og for våre studenter om vi følger den veien.

Anne Lise Fimreite, Professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Siri Gloppen, Professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Håvard Haarstad, Professor ved Institutt for geografi og Senterleder ved Senter for klima og energiomstilling
Elisabeth Ivarsflaten, Professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Leif Ove Larsen, Instituttleder ved Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ragnhild Muriaas, Professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og Prodekan for forskning ved SV-fakultetet
Lise Hellebø Rykkja, Professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Powered by Labrador CMS