NYHET

Det skal velges nye dekaner ved fire fakulteter, blant annet på SV-fakultetet.

Nå er det dekanvalg på UiB

I løpet av våren velges nye dekaner og prodekaner ved flere fakulteter på UiB. Ved SV-fakultetet stiller to kandidatpar til valg.

Publisert Sist oppdatert

DEKANVALG PÅ UIB

  • Nye dekaner og prodekaner skal velges ved fire fakulteter for perioden 1.8.2021 - 31.7.2025
  • Ansatte og studenter ved SV-fakultetet kan stemme digitalt fra 18.-25. mai
  • Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er det ansatte dekaner fremfor valgt.

Våren 2021 er det valg i alle nivåer på UiB, av både rektor, universitetsstyret, dekaner, instituttledere og fakultetsstyrer.

Nye dekaner og prodekaner skal velges for en fireårsperiode, fra høsten 2021 til 2025. Dekan og prodekan velges som par. Her ser du hvilke kandidater som stiller, og når valgene holdes på fakultetene.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

SV-fakultetet er det eneste som har to kandidatpar som stiller til valg.

Team Askildsen:

Team Strømsnes:

Mer informasjon om kandidatene og valgplattformen deres finner du på nettsidene til Team Askildsen og Team Strømsnes.

Lagene vil utnevne enten Kristine Jørgensen (Askildsen/Gloppen) eller Frode Meland (Strømsnes/Grønstad) som visedekan for utdanning hvis de vinner.

Ansatte og studenter ved fakultetet kan stemme under det digitale valget som åpner 18. mai kl. 09:00, til 25. mai kl. 12:00. Vektingen av stemmer er 75 prosent for ansatte og 25 prosent for studenter. Tirsdag 10. mai stiller begge lagene til digital debatt.

Det humanistiske fakultet

Kandidatene som stiller til valg er:

Siden det bare er foreslått ett kandidatpar, vil det formelle valget skje 11. mai med det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling.

Det psykologiske fakultet

Kandidatene som stiller til valg er:

Siden det bare er kommet forslag om et kandidatpar, vil valget holdes i fakultetsstyret som valgforsamling 12. mai.

Det juridiske fakultet

På Det juridiske fakultet stilte også ett kandidatpar til valg.

Kandidatene var:

Valget ble avgjort med det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling i styremøte 27. april.

Ansetter dekaner ved tre fakulteter

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er det ansatte dekaner fremfor valgt.

Disse tre dekanstillingene ved UiB som tilsettes etter utlysning, er åremålsstillinger. Fristen for å søke på disse var 30. april, og resultatet vil bli klart i løpet av våren.

Powered by Labrador CMS