YTRING

Håvard Haarstad, Senterleder, Senter for klima og energiomstillig, og professor ved Institutt for geografi

Ikke flere konspirasjonsteorier

Jeg synes det er trist at tverrfaglighet og UiB sine satsingsområder mistenkeliggjøres og at det fremmes konspirasjonsteorier rundt dem.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

I dekanvalget på Det samfunnsvitenskapelige fakultet sirkulerer det problematiske og misforståtte påstander om tverrfaglig forskning og UiB sine satsingsområder. Disse beskrives som «toppstyring» av forskningen. I fakultetets dekandebatt tirsdag 11. mai hevdet en av Strømsnes sine støttespillere at det finnes en «tverrfaglig elite» på fakultetet, som undertegnede visstnok er en del av. Ann Nilsen skriver i et innlegg at det er et «mektig» og «elitepreget» nettverk på fakultetet i sving for å undergrave demokratiet. For meg fremstår dette som en konspirasjonsteori.

Tverrfaglighet har vært en hedersbetegnelse så lenge jeg har vært på universitetet. Men nå har det plutselig nå blitt noe betenkelig og noe som mistenkeliggjøres. Tverrfaglighet kobles til manglende demokrati og til trusler mot disiplinene.

Det er skadelig for forskningen på fakultetet om disse oppfatningene får feste seg. For mange på fakultetet er det et ønske og behov å kunne samarbeide med forskere fra andre fagmiljøer, både innenfor og utenfor fakultetet. Dette er ikke i motsetning til fagdisipliner, men samspiller med dem. Min erfaring er at Askildsen har vært støttende til senterinitiativer og tverrfaglighet når vi kan vise til resultater. Men vi har heller ikke fått noe som helst gratis. Dekanatet har vært opptatt av at vi skal samspille med instituttene, og har fremsnakket samfunnsvitenskapelige initiativer i møte med dekaner fra andre fakultet. SV-fakultetet er et godt fakultet å bygge tverrfaglig forskning ved, samtidig som det har vært klart at hovedlinjen skal være at forskningen skal skje på instituttene.

Jeg synes også det er trist at tverrfaglighet og UiB sine satsingsområder mistenkeliggjøres og at det fremmes konspirasjonsteorier rundt dem. Satsingsområdene er først og fremst møteplasser for forskere som ønsker å samarbeide innenfor brede tverrfaglige tema. Jeg engasjerer meg selv i satsingsområdet Klima- og energiomstilling. Der treffer jeg naturvitenskapelige forskere, humanister, jurister, og andre med felles interesser. Satsingsområdene forvaltes av en komité med bred representasjon fra fagmiljøene, og alle fakultetene er representert. Vi som sitter i disse komitéene jobber for å legge til rette for forskningen i grunnmiljøene, og ønsker å få flest mulig med.

Når dette nå blir av Strømsnes beskrevet som idéer som kommer «ovenfra» og «toppstyring» fra UiB sentralt er det en grunnleggende misforståelse av hvordan satsingsområdene ved universitetet fungerer.

Jeg kan ikke forstå annet enn at dette egentlig handler om en eneste sak, nemlig sammenslåingsdiskusjonen på Institutt for sammenlignende politikk. Strømsnes og støttespillerne må selvsagt få ha sine meninger om det. Men det er synd og lite tillitsvekkende at alt det positive rundt tverrfaglig forskning, satsinger og større initiativer mistenkeliggjøres og nedsnakkes i den sakens øyemed.

Powered by Labrador CMS