YTRING

Professor Ann Nilsen ved Sosiologisk institutt.

Mektige nettverk i dekanvalget på SV-fakultetet

Det er nå mulig å velge mellom to team til dekanatet ved SV-fakultetet. Det er positivt og gir tillit til at universitetsdemokratiet faktisk fungerer. Imidlertid er mektige krefter i sving for å sikre seier til det sittende dekanatet.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Det er nå mulig å velge mellom to team til dekanatet ved SV-fakultetet. Det er positivt og gir tillit til at universitetsdemokratiet faktisk fungerer. Imidlertid er mektige krefter i sving for å sikre seier til det sittende dekanatet. Et elitepreget nettverk med sterke koblinger til hverandre, og som står på samme side i en sak med potensiale til å undergrave demokratiske prosedyrer og faglig autonomi for instituttene ved fakultetet, har mobilisert for å få Askildsen gjenvalgt.

Tre fast vitenskapelige ansatte medlemmer av «Struktur og samarbeid» utredningen, som la grunnlaget for at forslag om sammenslåing av Adm.org og Sam.pol kom på bordet, Håvard Haarstad, Leif Ove Larsen og Lise Hellebø Rykkja, er tre av de fire som har nominert Askildsen. Den fjerde er Elisabeth Ivarsflaten, en av de fem professorene som er flyttet fra Sam.pol til Adm.org. og som er en av kandidatene for gruppe A i det kommende fakultetsstyrevalget. Utredningsarbeidet ble ledet av prodekan Ragnhild Muriaas. Hun er også en av de fem som har byttet institutt. Det samme har nåværende prodekankandidat Siri Gloppen. Den fjerde som byttet institutt er Anne Lise Fimreite, tidligere prorektor som etter endt periode skulle tilbake til sin stilling på Adm.org, men som den gang ba om å bli overflyttet til Sam.pol. Nå har hun vendt tilbake til sitt opprinnelige arbeidssted. Hun er en av tre professorer som i innlegg På Høyden 10. mai støtter Team Askildsens kandidatur.

Det kan sies mye om at man med et pennestrøk flytter stillinger fra det ene instituttet til det andre. Innenfor fakultetets budsjettmodell, som ble vedtatt i perioden jeg var i dekanatet, følger ikke dette korrekt prosedyre. Stillinger fordeles mellom de sju instituttene etter et sett med fastsatte indikatorer knyttet til grunnvirksomheten. I prosessen med overflytting av fem professorater fra Sam.pol til Adm.org er stillinger behandlet som personlig tildelte goder, og ikke som institusjonsforankrede ressurser. Så vidt vites er ikke Sam.pol kompensert for tapet, til tross for at de ifølge fakultetets siste statistikker scorer høyt på behovsindikatorer.

Samfunnsvitenskapelig litteratur om nettverk viser hvordan mektige alliansepartnere kan påvirke resultater av demokratiske prosesser i en retning som tjener deres egeninteresser. Nestor i faget sammenlignende politikk i Norge, Stein Rokkan, sa noe om at «votes count but resources decide». Ved årets dekanvalg ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er det svært beklagelig at de få som har midler og muligheter til å tvinge fram beslutninger som går imot et demokratisk flertall i sak, slår seg sammen for å konsolidere den makten de har hatt i fire år, og som de har benyttet til å overkjøre faglig autonomi og selvbestemmelse ved to av fakultetets institutter. Ønsker ansatte ved fakultetet en fortsettelse av denne linjen?

Godt valg!

Powered by Labrador CMS