NYHET

Det europeiske forskningsrådet offentliggjorde 9. desember at UiB-forskerne (øverst f.v.) Elisabeth Ivarsflaten, Nele Meckler, (nederst f.v.) Ragnhild Muriaas og Inga Berre er tildelt ERC Consolidator Grant. Foto: UiB, Ellen Viste/Bjerknessenteret, Atle Kold Hansen, Eivind Senneset). Foto/ill.: UiB

Europeiske toppstipend til fire UiB-forskere

Elisabeth Ivarsflaten, Nele Meckler, Ragnhild Muriaas og Inga Berre er tildelt den høythengende bevilgningen ERC Consolidator Grant.

Publisert

FAKTA

327 tildelinger blir gitt til forskere i 23 europeiske land.

Totalt 2506 prosjektforslag/søknader var sendt inn, 13 % ble valgt ut for finansiering.

Finansiering; opp til 2 millioner euro, over 5 år.

8 tildelinger i denne runden gikk til norske institusjoner:

4 til UiB, 2 til UiO, 1 til NTNU, 1 til CMI.

9. desember offentliggjorde Det Europeiske forskningsråd (ERC) årets tildelinger av ERC Consolidator Grant. I år går åtte tildelinger til norske institusjoner, og UiB utmerker seg ved å motta fire av disse.

Inkluderende politikk

Professor Elisabeth Ivarsflaten ved Institutt for sammenliknende politikk mottar ERC Consolidator Grant for prosjektet «INCLUDE». Her griper hun fatt i en av våre mest grunnleggende utfordringer; hvordan leve fredelig sammen i stadig mer mangfoldige samfunn?

– Forskningen er viktig for religiøse og kulturelle minoriteter som kjemper for å bli inkludert. Det er også betydningsfullt for demokratiske samfunn som trenger kunnskap for å finne nøklene til fredelig sameksistens i en kontekst av betydelige religiøse og kulturelle forskjeller, sier hun.

- Jeg gratulerer samtlige mottakere, og det må jo sies at det er svært hyggelig å se at hele fire av åtte tildelinger går til UiB, og at en går til CMI, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

– Bevilgningen er også en fjær i hatten til UiB og Trond Mohn stiftelse, som har satset på utviklingen av samfunnsvitenskapelig infrastruktur i form av Medborgerpanelet. Dette er et av flere bevis for at den satsingen har vært riktig, sier Ivarsflaten.

Måling av fortidens klimadata

Førsteamanuensis Nele Meckler ved Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret har tidligere hatt et ERC Starting Grant. Nå mottar hun ERC Consolidator Grant for prosjektet «FluidMICS». Her skal hun og kollegaene måle fortidens klimadata, ved å studere dryppsteiner i tropiske grotter, hvor ørsmå dråper vann er bevart fra den tiden da vannet dryppet fra grottetaket.

- Det at de nå har nådd frem i tøff internasjonal konkurranse, er en stor anerkjennelse av originaliteten og kvaliteten i prosjektene deres, sier prorektor for forskning, Margareth Hagen, om de fire ERC-mottakerne.

– Vår metode gir en særskilt mulighet for å hente svært pålitelige temperaturdata fra lang tilbake i tid på land. Det betyr at vi kan svært nøyaktig undersøke hvordan klimaet i tropene har reagert på endringer i for eksempel konsentrasjon av CO2, og hvilken rolle tropene har spilt gjennom store klimaendringer i fortiden, sier Meckler.

Formelen for politisk utholdenhet

Med ERC Consolidator Grant til prosjektet «SUCCESS», vil professor Ragnhild Muriaas ved Institutt for sammenlignende politikk belyse hva som gjør at kvinner forlater politikken raskere enn menn, og hva som får dem til å bli. Med prosjektet lanserer hun blant annet en helt ny måte å forstå kjønnsbalanse i politikken på.

– Hva om det er institusjonelle og strategiske årsaker som gjør at kvinner forsvinner ut av politikken raskere enn menn? Menn blir værende, mens kvinner ser ut til å gå rett inn i en svingdør, sier Muriaas.

Muriaas fremhever at tildelingen fra ERC betyr mye, da det både er en døråpner og gir faglig selvtillit, i tillegg til ressurser til å bygge opp et team av forskere for å belyse problemstillingen fra flere ulike sider.

Geotermiske systemer

Professor Inga Berre ved Matematisk institutt mottar ERC Consolidator Grant for prosjektet «MaPSI». Det tverrfaglige prosjektet beveger seg i grenselandet mellom anvendt matematikk, beregningsorientert fysikk og geovitenskap.

– Prosjektet vil utvikle nye matematiske modeller og numeriske metoder, og bruke disse i simulering av prosesser i geotermiske systemer som det ikke har vært mulig å kvantifisere tidligere. Slik kan vi bedre forstå viktige aspekter ved for eksempel høytemperatur og superkritiske geotermiske systemer, som vil ha betydning for produksjon av et større spekter av geotermiske ressurser, forklarer Berre.

– Jeg ser fram til å få langsiktighet til å gå løs på spennende og grunnleggende forskningsutfordringer som så langt ikke har vært studert, sier hun og legger til at ERC-prosjektet også vil styrke UIB-senteret VISTA, hvor man studerer menneskeskapt deformasjon av undergrunnen.

Glede på Muséplass

På Muséplass ble nyheten om ERC-tildelingene mottatt med stor glede. Både UiB-rektor Dag Rune Olsen og prorektor for forskning, Margareth Hagen, stiller seg i rekken som hjertelig gratulerer de fire forskerne og fagmiljøene.

– Dette er en tildeling som ikke bare henger høyt nasjonalt, men også internasjonalt. Derfor er det veldig gledelig at fire av våre forskere har nådd gjennom dette trange nåløyet, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

– Jeg gratulerer samtlige mottakere, og det må jo sies at det er svært hyggelig å se at hele fire av åtte tildelinger går til UiB, og at en går til CMI, legger han til.

Prorektor Margareth Hagen mener tildelingen er en skikkelig opptur, på tampen av et år som har vært utfordrende grunnet korona-pandemien.

– Dette er fire fremragende forskere, som i flere år har utmerket seg i sine fagmiljøer. Det at de nå har nådd frem i tøff internasjonal konkurranse, er en stor anerkjennelse av originaliteten og kvaliteten i prosjektene deres. Det å bli tildelt de prestisjefylte stipendene betyr mye, både for mottakerne, fagmiljøene og hele universitetsmiljøet, slår hun fast.

Powered by Labrador CMS