MINNEORD

Gjert Kristoffersen.

Professor i nordisk språkvitenskap Gjert Kristoffersen (1949 – 2021)

Gjert Kristoffersen gikk bort 29. mai.

Det var med sjokk og vantro at Det humanistiske fakultet mottok beskjeden om at professor Gjert Kristoffersen brått ble revet bort lørdag 29. mai i en trafikkulykke på Åmli. Gjert var en markant skikkelse ved Det humanistiske fakultet i mange år som fagperson og faglig leder. Hans fagfelt var nordisk språkvitenskap, og han var en produktiv forsker med et allsidig engasjement for språk og samfunn. Gjerts spesialområde var fonologi, og i 2000 publiserte han standardverket The Phonology of Norwegian (OUP).

Dialektinteresserte kollegaer i nordiskmiljøet kunne alltid høre at Gjert var født i Arendal, men han begynte sin akademiske karriere som cand. philol. ved Universitetet i Bergen i 1978. Etter flere år som amanuensis ved Universitetet i Tromsø og noen år som forlagsredaktør i Universitetsforlaget på 80-tallet, ble han professor i nordisk språkvitenskap ved UiB i 1991. Samme år ble han dr. philos. ved Universitetet i Tromsø med avhandlingen Aspects of Norwegian Syllable Structure. Han var også en periode professor II ved daværende Høyskolen i Agder. I løpet av sin karriere hadde Gjert også lengre opphold ved Vrije Universiteit, University of California og, sist, University of Wisconsin (2013-14). Gjert var en høyt skattet kollega og en faglig autoritet i norsk språkforskning. Da han gikk av i 2018, like før sin 69-årsdag, gjorde han det klart at han ønsket å fortsette med sine vitenskapelige aktiviteter, og som emeritus var han blant annet i gang med arkivforsking for et vitenskapshistorisk prosjekt ved UiB.

Gjert var alltid villig til å ta et tak for institusjonene han var tilsatt ved, og allerede i 1983 ble han instituttleder for Institutt for språk og litteratur ved UiT. Etter at han kom til UiB, tok han på seg en rekke sentrale institusjonelle oppgaver og verv, blant annet som forskningsdirektør ved AKSIS, instituttstyrer ved Nordisk institutt og prodekan og senere dekan ved Det humanistiske fakultet (2009-2013). Som faglig leder kombinerte Gjert sin akademiske kompetanse med en utpreget sans for organisering og administrasjon. Mange av de reglementer og retningslinjer man i dag følger ved Det humanistiske fakultet, er ført i pennen av Gjert.

Gjert så helheten mellom fag og administrasjon og viste stor respekt og interesse for de han samarbeidet med. Han var en tilstedeværende dekan, ryddig, korrekt og ordentlig. Gjert var tydelig og bestemt, men samtidig vennlig og åpen for andres meninger. Han bad gjerne om råd i små og store saker og tok også tak i det som var vanskelig. Fakultetet utviklet seg i en god retning under hans ledelse.

Gjert var en imponerende ressursperson som alltid ga et inntrykk av energi, kontroll og oversikt. Vi hadde alle forventet at han skulle bidra betydelig til faget i mange år framover. Desto mer rystende er det at han så uventet har forlatt oss i det som skulle vært en lang og fruktbar emeritusperiode.

Det humanistiske fakultet hedrer hans minne, og våre tanker går nå til Gjerts nærmeste og spesielt til hans mann, Jan Olav Gatland.

Jørgen Sejersted, dekan ved Det humanistiske fakultet
Trine Moe, tidligere fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet

Powered by Labrador CMS