MINNEORD

Hans Morten Kinds kollegaer på IT-avdelingen minner ham i dette minneordet.

Til minne om Hans Morten Kind

IT-avdelingen fikk denne uken den triste meldingen om at Hans Morten Kind var gått bort, bare 62 år gammel.

Ingen, uansett stilling eller rolle, har satt slikt preg på IT-avdelingen og IT-arbeidet ved UiB som «Hasse». Da han ble pensjonist ved siste årsskifte, tok han med seg mye av IT-avdelingen sin historie. Han var også en foregangsmann innen universitetenes generelle bruk av informasjonsteknologi i Norge, spesielt e-post, internett-tjenester og IT-sikkerhet.

Hans Morten var utdannet som cand. mag. i informasjonsvitenskap og arbeidet hele sin karriere ved UiB. Han fikk være med på mange store teknologiske endringer, og hadde en aktiv rolle i de fleste av dem. Da Hans Morten begynte på ITA i 1984 var ikke internett kommet til Bergen, datamaskiner var store som hus, og brukte systemer og programmer som nå er gått i glemmeboken. IT-avdelingen var EDB-senteret, med et eget styre å forholde seg til. Mens han arbeidet her kom Unix, Mac og Windows. Stormaskiner har blitt gammeldags, og operativsystemer som Sun Os, og Solaris har kommet og gått. Ikke minst har internett utviklet seg fra en kuriositet til en del av alles hverdag, med alle de mulighetene og utfordringene det har medført.

Hans Morten har hatt en sentral rolle gjennom det meste av denne utviklingen, ofte i sfæren rundt nettverk, sikkerhet, Unix og e-post. Gjennom den tiden Hans Morten arbeidet på IT-avdelingen oppnådde han å bli en legende, godt kjent utenfor UiBs grenser. På nitti-tallet brukte mange norske internett-brukere responsen fra 129.177.30.3 som en test på om de hadde god nettforbindelse. Bak denne adressen sto «alf», Hans Morten sin viktigste maskin i navet som han hadde ansvar for på UiB. Alf er så vidt vi vet 30 år i år.

Ved større og mindre sikkerhetshendelser var Hans Morten viktig for å finne ut hva som hadde skjedd, hvor og når. Det er ikke få datainnbrudd Hans Morten har nøstet opp i. IT-sikkerhetsarbeidet hans var svært viktig for UiB, men han var også en ressurs for resten av universitetssektoren på dette området.

«HMK-produkter» er også blitt et begrep. Hvis noen på UiB hadde en ide til en løsning og luftet den for Hans Morten, gikk det ikke lang tid før det var laget en prototype! Dette har ført til en portefølje av verktøy som Hans Morten har laget, med stor nytteverdi for brukerne på universitetet. Vi kan nevne suksessen Issue-tracker, som var noe av grunnlaget for sentraliseringen av UiBs IT-virksomhet i 2006 og for etableringen av BRITA, videreutvikling av nettverksadministrasjon med DHCP-admin, E-postsystemer og mere til. Hvor mange arbeidstimer han la ned i slikt arbeid gjennom årene er umulig å anslå, men for Hans Morten var jobben også en hobby.

Selv om Hans Morten ofte hadde en rolle i bakerste rekke, blant systemer den vanlige bruker ikke forstår noe av, er det samtidig få personer som har drevet så mye brukerstøtte som ham, spesielt knyttet til e-posttjenestene. Det er ikke få millioner e-poster med søppel Hans Morten sine finmaskede filtre har stoppet. Forskere som viste interesse for å bruke IT- og nettjenester i sitt arbeid kunne finne en god støttespiller i ham. Som flere andre IT-pionerer i sektoren, var Hans Morten en ivrig forkjemper for fri og åpen programvare, og tilsvarende skeptisk til store kjøpe-systemer og konsulentprodukter. Han kunne gi uttrykk for sine meninger med stort temperament, men alltid basert på et dypt engasjement og fagkunnskap.

Det var rart å tenke seg IT-avdelingen uten Hans Morten da han gikk av for bare noen få måneder siden. Han var den som hadde vært lengst på avdelingen, hadde vært med på det meste og hadde en fabelaktig hukommelse. Det var alltid populært når han delte sine minner og erfaringer fra universitetets IT-historie.

Hasses utrettelige innsats, ansvarsfølelse, dedikasjon og trofasthet gjennom et helt arbeidsliv er beundringsverdig. At han nå er borte, er uvirkelig. Vi minnes ham i takknemlighet.

Kolleger på IT-avdelingen

Powered by Labrador CMS