NYHET

Se møtet direkte fra klokken 10.00.

Årets siste ordinære styremøte

Torsdag møtes universitetsstyret til årets siste ordinære styremøte. Justering av valgreglementet, neste års studieportefølje samt tiltak for å øke andelen medarbeidersamtaler er noen av sakene styret skal behandle.

Publisert

Universitets- og høyskolelovens sine regler om valg av rektor er nå endret slik at alle ansattstemmene skal vektes likt. På dette punktet er det derfor nødvendig å oppdatere UiBs valgreglementet slik at det er i overensstemmelse med loven. I gjeldende valgreglementet ved UiB er vitenskapelig ansattes vekt 51 %, teknisk og administrativt ansatte 24 % og studentene 25 %. I saken styret skal ta stilling til, foreslås det at ansattes stemmer skal telle 75% og studentenes stemmer 25%. Det er også foreslått noen andre justeringer i valgreglementet. Les hele saken og høringsinnspillene fra fakultetene her

Mål for satsingsområdene

UiB har tre tematiske satsinger som er et virkemiddel for tverrfaglig og tverrfakultær faglig aktivitet, profilering og gjennomslag i konkurransearenaene; hav, globale samfunnsutfordringer og energi- og klimaomstilling. Universitetsstyret skal torsdag få presentert arbeidet med å utvikle faglige mål for satsingsområdene

Universitetsstyret sluttet seg i juni 2022 til forslag til endringer av UiBs tre tematiske satsingsområder, og ba samtidig om en konkretisering av de faglige målene fra de faglige styrene ble lagt fram for styret. Satsingene har sidene styremøtet i juni 2022 fått på plass faglig styrer som nå alle har utarbeidet faglige mål.

På årets siste ordinære styremøte skal styret også vedta studieporteføljen for det neste året. I forslaget til styret, anbefales det å opprette et bachelorprogram i geofag og informatikk. Samtidig foreslås det å legge ned bachelorprogrammet i nanoteknologi og masterprogrammet i human ernæring. I styresaken kan du lese mer om bakgrunnen for forslaget.

Medarbeidersamtalen

Medarbeidersamtalen er et viktig verktøy for UiB sine ledere for å følge opp medarbeiderne. UiB har et ambisjonsnivå for gjennomføring av medarbeidersamtaler på 80 prosent for vitenskapelig ansatte. Gjennomføringsgraden i denne gruppen økte fra 52% i 2021 til 62% i 2022. Styret ønsket likevel å få seg forelagt en helhetlig plan for å øke gjennomføringsgraden. I styresaken legges det frem forslag til tiltak som kan øke gjennomføringsgraden av medarbeidersamtaler for å sikre inkludering, faglig støtte og medvirkning. Les hele saken, og se forslagene her

Her er en oversikt over alle sakene styret skal behandle. Styremøtet ser du i sin helhet øverst i saken fra klokken 10.00. 

Powered by Labrador CMS