NYHET

Se opptak av møtet.

Årsrapporter og nybygg i universitetsstyret

Torsdag 9. mars var det møte i universitetsstyret ved UiB, der styret blant annet ble orientert om UiB Tjenesteutvikling og nybygget i Nygårdsgaten 5.

Publisert Sist oppdatert

Universitetet etablerte i 2018 programmet UiB Tjenesteutvikling for å styrke administrasjonens kompetanse og evne til å arbeide innovativt og mer utforskende med tjenester til universitetets kjernevirksomhet.

Som del av programmet samlokaliseres de fellesadministrative avdelingene i totalrehabiliterte Nygårdsgaten 5. Prosjektet er gjennomført i UiB-regi og vil være ferdig rehabilitert høsten 2023.

Her kan du lese styresaken.

Årsrapporter

På torsdagens møte vedtok styret også UiBs årsrapport. Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2023 sende sin årsrapport til Kunnskapsdepartementet. Rapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk.

Her kan du se utkastet til UiBs årsrapport.

Studentombudet og personvernombudets årsrapporter ble også lagt frem i styremøtet.

Studieavgift for utenlandske studenter

Som kjent har Kunnskapsdepartementet (KD) foreslått endringer i Universitets- og høyskoleloven for at studenter fra land utenom EØS og Sveits (såkalte tredjeland), fra høstsemesteret 2023 skal betale minst kostnadsdekkende studieavgifter ved universiteter og høyskoler.

Styret ble orientert om hvordan UiB følger opp kravet om studieavgift for opptak i 2023, om hvilke konsekvenser bestemmelsen har for UiB, både med hensyn til praktiske og mer prinsipielle sider, og om dilemmaer i dette arbeidet, som må følges opp videre.

Les saken her.

Styret fikk også en orientering om arbeidet med Scholars at Risk og Institute of International Education´s Scholar Rescue Fund ved UiB.

Her kan du se alle sakene styret behandlet

Se opptak av møtet øverst i saken.

Powered by Labrador CMS