NYHET

Se møtet direkte fra klokken 10.00.

Møte i universitetsstyret 7. mars

Torsdag 7. mars møttes universitetsstyret til årets andre ordinære styremøte. Styret diskuterte blant annet akademisk boikott som virkemiddel.

Publisert Sist oppdatert

I den pågående krigen i Gaza har det fra ansatte, studenter og andre blitt tatt til orde for at UiB bør vedta akademisk boikott av Israel. Bruk av akademisk boikott som virkemiddel er noe som eventuelt må vedtas i universitetsstyret.

Styret ble i torsdagens møte derfor invitert til en diskusjon om teamet. I saken til styret redegjøres det for akademisk boikott som virkemiddel. Etter en lengre diskusjon kom styret til følgende vedtak: 

  1. Akademisk frihet er rettesnor for UiB. Styret ønsker ikke å begrense de akademiske fagmiljøenes muligheter til akademisk arbeid. Universitetets desentraliserte faglige organisering tilsier at fagmiljøene selv bestemmer over denne delen av den akademiske virksomheten, og Universitetsstyret vil dermed ikke gjøre vedtak som begrenser fagmiljøenes autonomi.
  2. Universitetsstyret ber universitetsledelsen om å vurdere virkemidler som kan støtte akademiske miljøer eller forskere som er rammet av krigen. 

Her kan du se alle sakene styret behandlet i møtet.

Internasjonalt samarbeid

Stortinget vedtok i juni 2023 lov om endringer i universitets- og høyskoleloven om egenbetaling for studenter fra land utenfor EØS og Sveits. Lovendringen innebærer at Universitetet i Bergen har plikt til å kreve inn studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits. Innføringen av studieavgift har negative implikasjoner for UiB, både økonomisk og ikke minst når det gjelder mangfold og kvalitet i utdanningene.

Saken som styret behandlet redegjør for konsekvensene av studieavgift for UiB. Videre gir den en oversikt over ulike virkemidler som kan bidra til å redusere konsekvensene av lovendringen, hvilke begrensninger virkemidlene har, og hva det betyr for det videre arbeidet med rekruttering av studenter fra land utenfor EØS og Sveits.

Årsrapport

Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2024 sende sin årsrapport til Kunnskapsdepartementet. Rapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Styret vedtok årsrapporten for 2023 i styremøtet. 

Her kan du lese styresaken, samt årsrapporten for 2023.

I tillegg til de nevnte sakene tok styret også stilling til Styringssystem for sikkerhet ved UiB samt Overføring av eiendommer fra Universitetet i Oslo og Det norske institutt i Athen til Universitetet i Bergen.

Møtet kan du se i opptak øverst i saken. 

Powered by Labrador CMS