NYHET

Se møtet direkte her fra klokken 10.00.

Se opptak av styremøte her

Universitetsstyret møttes til årets første styremøte torsdag 2. februar. Der ble blant annet UiBs nye strategi vedtatt.

Publisert Sist oppdatert

Universitetsstyrets medlemmer:

 • Margareth Hagen (rektor)
 • Herlof Nilssen
 • Shirin Ahlbäck Öberg
 • Marit Warncke
 • Steinar Vagstad
 • Ingrid Ovidia Moe Telle
 • Morten E. Iversen
 • Ingrid Borvik
 • Jørgen Melve
 • Inga Berre
 • Mario de la Ossa Sætre

Torsdag 2. februar var årets første møte for universitetsstyret. En av de store sakene som ble behandlet var universitetets nye strategi.

Arbeidet med strategien har pågått i hele 2022 som en åpen prosess der ansatte og studenter har bidratt aktivt gjennom dialogmøter og i ulike kanaler for innspill. Også universitetsstyret har vært involvert i prosessen, gjennom løpende orienteringer og de har bidratt med innspill underveis. Det er gjort grundige analyser av UiBs posisjon, kvaliteter, utfordringer og handlingsrom under arbeidet, samtidig som viktige nasjonale og internasjonale trender har blitt gjennomgått.

Det har også vært omfattende dialog med en rekke eksterne samarbeidspartnere fra nærings-, samfunns- og kulturliv om ulike sider ved universitetets virksomhet. Samlet har disse prosessene dannet grunnlag for arbeidsgruppen som har laget forslaget til den nye strategien som nå skal behandles. Den nye strategien vil gjelde fra 2023 til 2030.

Stenging av museumsbygg

Styret vedtok også stengingen av bygget Haakon Shetelig plass 10 (HS10), der mange av de kulturhistoriske utstillingene til Universitetsmuseet holder til.

Utviklingsavtale og forskningsetikk

Videre ble Universitetets utviklingsavtale 2023 - 2026 behandlet. Kunnskapsdepartementet ønsker at utviklingsavtalene skal få en mer sentral plass i styringsdialogen med universiteter og høyskoler og har lagt opp til en prosess med sikte på å inngå nye avtaler med alle institusjoner for perioden 2023 – 2026. Her kan du lese styresaken og UiBs utviklingsavtale.

Styret ble også orientert om hvordan UiB arbeider for å styrke den forskningsetiske innsatsen og vedtok forslag til nye retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved Universitetet i Bergen.

Her er oversikt over alle sakene styret behandlet 2. februar.

Se opptak av møtet øverst i saken.

Powered by Labrador CMS