NYHET

Semesterets første styremøte

Torsdag 14. september var universitetsstyret samlet til semesterets første møte. Se opptak av møtet her.

Publisert Sist oppdatert

En av de store sakene styret tok stilling til var en revisjon av UiBs masterplan for areal. Universitetet i Bergen er en betydelig eiendomsaktør i Bergen. UiB eier selv 289.000 kvadratmeter, og leier 110.000 kvadratmeter tilknyttet campusene på Nygårdshøyden og Årstad / Møllendal, samt noen bygninger utenfor campusområdene. Samlet utgjør universitetets bygningsmasse nesten 100 bygg i bykjernen.

Masterplan for areal er et viktig virkemiddel i arbeidet med å gjennomføre ambisjonene i universitetets strategi. Masterplanen viser UiBs viktigste prioriteringer i utvikling av eiendomsmassen, både gjennom vedlikehold, rehabilitering og nybygg. Etter at den nye strategien til UiB ble vedtatt tidligere i år, var det behov for å revidere Masterplanen.

HMS-handlingsplan

Universitetsstyret behandlet også universitetets nye handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet. Handlingsplanen inngår i universitetets systematiske HMS-arbeid, og skal realiseres gjennom tiltak sentralt og lokalt gjennom lokale handlingsplaner på fakultet, avdeling og institutt/senternivå. Her kan du lese styresaken samt handlingsplanen.

Styret var også innom Universitetets forvaltning av statens eierinteresser, Etatsstyring 2023. Tilbakemelding til Universitetet i Bergen og Avtale med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) om leveranse av lønns- og økonomitjenester.

Her er en oversikt over alle sakene på torsdagens møte.

Powered by Labrador CMS