NYHET

Se opptak av styremøtet.

Semesterets siste styremøte

Torsdag 15. juni var semesterets siste ordinære styremøte. Der ble styret blant annet orientert om vitenskapelig publisering samt en statusoppdatering på prosjektet Nygårdshøyden Sør.

Publisert Sist oppdatert

Utvikling av Norges nye teknologi- og realfagssatsing på Nygårdshøyden sør er et avgjørende bidrag for å sikre vår nasjonale spisskompetanse på realfag i årene som kommer. Det er samtidig tidenes største gjenbruksprosjekt. Prosjektet inkluderer rehabilitering av Realfagbygget og Fysikkbygget, samt etableringen av et nybygg. Styret ble i møtet orientert om status i prosjektet.

Videre ble styret orientert om status i den vitenskapelige publiseringen ved UiB i 2022. På tross av nedgang i vitenskapelig publisering ved UiB i 2022 sammenlignet med 2021, beholder UiB sin høye andel internasjonalt samforfatterskap og kan vise til en vekst i andel tidsskriftsartikler publisert på nivå 2. Andel norskspråklige publikasjoner ved UiB har vært stabil de siste årene, og halvparten av monografiene utgitt ved UiB i fjor var norskspråklige.

Populære DIGI-fag

I fjor høst kunne UiB, som første norske institusjon, tilby en pakke bestående av ulike emner i digital forståelse, kunnskap og kompetanse til alle studenter uavhengig av hva de studerer. Til høsten er pakken utvidet til åtte emner, og emnepakken tilbys også til alle ansatte. Hvert emne gir 2,5 studiepoeng, og har blitt tatt godt imot av studentene.

UiB har også søkt og fått bevilget midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å utvikle emnepakken til et etter- og videreutdanningstilbud. Styret ble i møtet orientert om DIGI-initiativet.

På semesterets siste styremøte ble styret også fremlagt regnskapet for første tertial 2023, fikk en status og oppfølging av medarbeidersamtaler, samt vedtok endringer i doktorgradsforskriften ved UiB. Se opptak av styremøtet øverst i saken.

Her er en oversikt over alle sakene.

Powered by Labrador CMS