NYHET

Se årets første møte i universitetsstyret fra onsdag 2. februar i opptak.

Se onsdagens styremøte i opptak

Onsdag 2. februar var det klart for årets første møte i universitetsstyret. På agendaen fant du flere årsrapporter, tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet og oppstart av arbeidet med ny strategi for UiB.

Publisert Sist oppdatert

UNIVERSITETSSTYRET

 • Margareth Hagen (rektor)
 • Inga Berre
 • Peter S. Hatlebakk
 • Morten E. Iversen
 • Gard Aasmund S. Johanson
 • Cora Gabrielle Møller Jensen
 • Jørgen Melve
 • Herlof Nilssen
 • Steinar Vagstad
 • Marit Warncke
 • Shirin Ahlbäck Öberg

Sakspapirer til møtet finner du på uib.no.

Møtet gjennomføres digitalt.

Tildelingsbrev for 2022 fra Kunnskapsdepartementet

UiB mottok tildelingsbrevet fra kunnskapsdepartementet 21. desember 2021. I saken omtales sentralpunkter fra tildelingsbrevet og det er lagt frem et forslag til vedtak med budsjettrammer for enhetene som også justeres i trdå med endringer gjort i vedtatt statsbudsjett for 2022.

UiBs samlede tildeling er på kroner 3 967 520 000.

Les mer i sakspapirene til styresak 7/22.

Ny strategi for Universitetet i Bergen 2023 - 2030

Universitetets strategi «Kunnskap som former samfunnet» utløper i 2022. I denne saken skisseres en plan for å sette i gang arbeidet med å lage en ny strategi for UiB i perioden 2023- 2030, med vektlegging på innhenting av kunnskapsgrunnlag, analyse og forankring i organisasjonene. Strategiarbeidet vil bli ledet av prorektor Pinar Heggernes. Det vil bli lagt vekt på en åpen prosess, med gode muligheter til innspill fra universitetets ansatte og studenter.

Les hele saksfremlegget.

Powered by Labrador CMS