Markering

Illustrasjon: Verdensdagen for psykisk helse
UiB markerer verdensdagen for psykisk helse med flere arrangementer.

Verdensdagen for psykisk helse markeres på UiB

Det er over 30 år siden verdensdagen for psykisk helse ble opprettet som en internasjonal FN-dag. Tirsdag 10. oktober markeres i mer enn 150 land – og UiB vil markere dagen med en rekke arrangementer onsdag 4 oktober.

Markeringer ved UiB

Universitetet i Bergen inviterer ansatte til å markere Verdensdagen for psykisk helse:

4. oktober klokken 07:45-09:00: 

Stands på campus/fakultet og i Nygårdsgaten 5. 

Klokken 08:30-09:00:  Frokostmøte i Smauet Kafé (2. etg.) NG5 med Universitetsdirektør Tore Tungodden og HR direktør Sonja Dyrkorn om inkludering og «lage plass» på arbeidsplassen. Frokostmøtet er åpent for alle ansatte.

Klokken 11:30-12:15:  Stands på Studentsenteret og Museplass

10. oktober: 

Webinar kl. 08.30-9.15: “Musikk i arbeidslivet” ved Viggo Krüger. 

17. oktober: 

Webinar kl. 08.30-9.15: “Musikk i arbeidslivet” ved Viggo Krüger.

 

Verdensdagen for psykisk helse er en nasjonal kampanje om psykisk folkehelse. Det blir hvert år markert mellom uke 39-42, av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og enkeltpersoner. 

I år er tema for markeringen:  “Vi trenger å høre til. #lagplass” 

Årets tema i forlengelsen av fjoråret 

I fjor oppfordret Verdensdagen til å skape flere meningsfulle møteplasser. De inviterte til felles innsats mot ensomhet og utenforskap. Forskning viser at det å gjøre noe meningsfullt sammen med andre, spesielt i urolige tider, er viktig for å motvirke ensomhet, utenforskap og psykiske belastninger. Over 3000 skoler, arbeidsplasser, organisasjoner, kommuner, fagmiljø og privatpersoner tok den utfordringen, ifølge Verdensdagen for psykisk helse.

“Men blir vi automatisk mindre ensomme, bare vi møtes? Er arbeidslivet, skolen, idrettslaget, nabolaget og vennegjengen blitt arenaer kun for de som passer inn i malen? Ingen er bare det du ser. Stigma mates av skam og stillhet, men krymper når vi snakker åpent om det.” 

Å føle tilhørighet er et grunnleggende behov for oss mennesker, og studier understreker at tilhørighet på arbeidsplassen har mer å si for trivsel enn både lønn og anerkjennelse. I år oppfordres vi til å lage markeringer som åpner opp for å lage plass til et større mangfold mennesker. 

Markeringer av verdensdagen ved UiB 

Universitetet i Bergen sin markering av verdensdagen starter allerede onsdag 4. oktober. Denne dagen blir det stands omkring på UiB. På stand vil du kunne få en god samtale omkring tema eller «psykvett»-reglene. De som vil, kan få en morgen/lunsj-kaffe og noe å bite i, samt en liten artifakt som en påminnelse om det å høre til. 

Universitetsdirektør Tore Tungodden og HR-direktør Sonja Dyrkorn vil onsdag 4. oktober ha en frokostsamtale omkring inkludering og å «lage plass» på arbeidsplassen. Frokostmøtet er åpent for alle ansatte og holdes i det nyåpnede bygget Nygårdsgaten 5 i Smauet Kafé (2.etg). Velkommen! 

I tillegg vil førsteamanuensis Viggo Krüger, Griegakademiet og forskningsleder for GAMUT – Griegadademiets senter for musikkterapiforsking, holde webinar med tema «Musikk i arbeidslivet».

4. oktober: Stands omkring på campus på UiB frokostsamtale kl.08.30-9.: Tore Tungodden og Sonja Dyrkorn møtes i åpen dialog og refleksjon omkring inkludering og «lage plass». 

10. oktober: Webinar kl. 08.30-9.15: “Musikk i arbeidslivet” ved Viggo Krüger. 

17. oktober: Webinar kl. 08.30-9.15: “Musikk i arbeidslivet” ved Viggo Krüger.

Ellers har Verdensdagen nasjonalt en podcast som du kan sjekke ut her:  Åpne forhold

Ledelsen ved UiB: - Et viktig budskap 

HR-direktør Sonja Dyrkorn mener det er viktig at UiB markerer Verdensdagen for psykisk helse, i år som de foregående årene. 

Å markere Verdensdagen for psykisk helse, spesielt med tema i år som «Vi trenger å høre til #lagplass», som bygger videre på fjorårets tema «#løftblikket. Vi trenger hverandre», er viktig i disse tider. Ettervirkninger av korona og hjemmekontor, usikre tider ute i verden ikke langt fra oss og dyrtid – det er elementer som påvirker hver og en på ulikt vis - en stabil og inkluderende arbeidsplass vil for flere gi den sosiale støtten som den enkelte kanskje kjenner på – og trenger.

Utenforskap er et økende problem. Hver 5. person i Norge har få eller ingen å vende seg til, og for sårbare grupper er utenforskapet enda større. I arbeidslivet, og ved UiB, kan vi bidra til å redusere dette og markering av verdensdagen er derfor ett godt tiltak for inkluderende arbeidsliv (IA) ved UiB, mener Dyrkorn.

Men arbeidet med utenforskap løses ikke kun med noen markeringer i oktober – markeringene er «en boost». Dette er et arbeid som må pågå kontinuerlig hele året, og der alle har et medansvar til å bidra til å lage plass for alle. Vi blir ikke automatisk mindre ensomme bare vi møtes – vi må også finne ut hvordan vi kan være inkluderende og derav oppleve «å høre til». 

Avslutningsvis vil HR direktøren utfordre oss alle – hvordan kan du bidra til å være mer inkluderende på arbeidsplassen din? Hva skal til hos dere? Det er dere der ute i organisasjonen som vet hva som skal til.

Sammen skal vi lage bedre plass til alle på UiB - God markering rundt om på UiB i oktober! 

Powered by Labrador CMS