YTRING

Helge Dahle og Pinar Heggernes

Abelprisen i matematikk, Algoritmegruppen og arven etter Tverberg

17. mars kunngjorde Det Norske Videnskaps-Akademi at Abelprisen for 2021 ble tildelt László Lovász og Avi Wigderson for deres grunnleggende bidrag til teoretisk informatikk og diskret matematikk, og og deres ledende rolle i å utvikle disse fagområdene til å bli sentrale felt i moderne matematikk.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Deres arbeid konsentrerer seg om algoritmer og kompleksitetsteori som handler om hvor effektivt (i antall steg) ulike problem lar seg løse og hvor raske algoritmer vi klarer å utvikle for å løse dem. Det kan være overraskende for mange at det finnes problem som ikke lar seg løse i det hele tatt og det finnes problem som ikke lar seg løse effektivt. Enkelte problem, som er lette å formulere og lette å forstå, er beregningsmessig så vanskelige at algoritmene som i dag finnes for å løse dem krever antall steg som vokser eksponentielt med inndatastørrelsen.

Feltet algoritmer og kompleksitet vokste frem i 1970-årene, og er nå et etablert felt både i matematikk og i teoretisk informatikk. Dette er nå blitt et svært viktig felt som blant annet danner det teoretiske grunnlaget for internettsikkerhet. László Lovász og Avi Wigderson har bidratt sterkt til at algoritmer og anvendelser innen internettsikkerhet er en integrert del av hverdagslivet for oss alle. En populærvitenskapelig fremstilling av feltet ble nylig publisert som podkast av NRK P2 Abels Tårn.

Årets Abelpris er svært relevant for UiB som har en av verdens mest prominente forskningsgrupper i Algoritmer ved Institutt for informatikk. Forskningen til denne gruppen ligger veldig tett opp til den av Lovász og Wigderson. Gruppen har utmerket seg med mange publikasjoner, bøker og priser, og ikke minst med hele fire personlige ERC tildelinger. Når det gjelder diskret matematikk minnes vi vår gode kollega Helge Tverberg fra Matematisk institutt som gikk bort tidligere i år. Tverberg var en verdensledende forsker innen kombinatorikk og konveks geometri. Hans fremste resultat, Tverbergs teorem, kom allerede i 1964 og regnes i dag som et av de fundamentale i konveks geometri.

Vi er glade for at algoritmer, kompleksitet og diskret matematikk får en slik anerkjennelse fra det internasjonale matematikkmiljøet. “Takket være Lovász og Wigdersons banebrytende arbeid er diskret matematikk og det relativt unge feltet teoretisk informatikk nå etablert som sentrale områder innen moderne matematikk,” sier Hans Munthe-Kaas, leder i Abelkomiteen.

Dekan Helge Dahle, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Instituttleder Pinar Heggernes, Institutt for informatikk

Powered by Labrador CMS