TIL MINNE

Minneord om Bente Gullveig Alver

Venner og kolleger ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR) har skrevet minneord.

Bente Gullveig Alver

Med sorg har vi mottatt budskapet om at vår kjære venn og kollega, Bente Gullveig Alver, døde den 2. desember. Bente ble født i Danmark i 1941 og kom til Norge på 1960-tallet. Hun begynte sin karriere på UiO, før hun i 1973 flyttet til Bergen, og gikk gradene fra universitetslektor, til førsteamanuensis og noen år senere professor i folkloristikk, senere kulturvitenskap.

Bentes forskning spenner over en rekke felt, som hekseforfølgelser og folkelig magi og folkemedisin, temaer som fulgte henne gjennom hele karrieren. Videre har hun gitt vesentlige bidrag til studier av nyreligiøsitet i det moderne samfunnet, til livets og årets fester, samt til fagteoretiske diskusjoner knyttet til kvalitative metoder og forskningsetikk. I 2010 mottok hun ærespris fra Kungliga Gustaf Adolfs akademin for sin forskning på folkelig sykdomsbehandling og for sine arbeider om kvalitative metoder.

Den empiriske siden har alltid vært vesentlig i hennes forskning og hun var en dedikert feltarbeider. Respekten for informanter – både de hun selv traff og de hun møtte i arkivene – førte til en stor interesse for forskningsetiske problemstillinger og refleksjoner omkring kvalitative metoder, særlig når det gjelder kvalitative forskningsintervjuer. Engasjementet for forskningsetikk brakte henne inn i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap, humanoria og juss i perioden 1990 – 1999, i nasjonalt nettverk for forskning og forskerutdanning i etikk fra 2001, og i Redelighetsutvalget i årene 2001 – 2011. Hun var også sterkt medvirkende til at AHKR fikk sin egen forskningsetiske komité, og et obligatorisk emne i forskningsetikk, som alle masterstudenter i arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap nå tar i forbindelse med skriving av masteroppgaven.

Bente hadde i tillegg flere andre verv, som blant annet i UiBs Det akademiske kollegium i årene 1995-2001, og i nordisk samarbeid, der hun var styreleder i Nordic Institute of Folklore (NIF) i årene 1984-1989, og forskingskoordinator i Nordisk nettverk for folkloristikk (NNF) i årene 1997-2002.

Bente var kanskje en av UiBs dyktigste forelesere, og hun var en populær foredragsholder både i og utenfor akademiske institusjoner. For sin forskningsformidling fikk hun i 2011 Det humanistiske fakultets formidlingspris. Hun viste gjennom alle år omsorg for at de kulturhistoriske samlingene ved instituttet skulle holdes i stand. Hun var også brukt som konsulent i flere teater- og operaforestillinger, samt filmproduksjoner. Bente tok engasjementet for studentene, og gleden over undervisning, veiledning og forskning med inn i pensjonisttilværelsen. Etter fylte 70 år bidro hun fortsatt i undervisning, seminarer og konferanser, hun publiserte, hun var med til å utvikle et etter- og videreutdanningstilbud til museumsansatte, hun kommenterte kollegers og stipendiaters manusutkast, og hun bidro til utviklingen av én av delutstillingene i det nyåpnete Naturhistorisk museum. Listen er lenger. Hennes arbeidskapasitet var svært høy.

Bente var et skrivende menneske. I tekstene maktet hun å formidle forskingsengasjementet og interessen for menneskene hun møtte. Bente inspirerte. Hun sto nær de hun veiledet, hun kunne navnet på studentene som fulgte hennes undervisning, alle følte seg sett. Bente skapte et tett fagmiljø. Ingen vil glemme festene hun arrangerte for tilreisende gjester, kolleger og studenter. Hun pyntet bord, hun lagde mat, hun fikk folk til å bli kjent med hverandre. Bente var en person med sterk tilstedeværelse, både i fagmiljøet og i forskningsarbeidet, og hun etterlater seg et stort tomrom. Våre tanker går til familien, som hun holdt så mye av. Vi takker Bente for omsorgen hun viste venner, kolleger og studenter.

Venner og kolleger ved AHKR og UiB

Powered by Labrador CMS