NYHET

Prorektor ved UiB, Pinar Heggernes og tidligere leder av Læringsmiljøutvalget, Andrea Nesvik Voss.

Ny handlingsplan for et helhetlig læringsmiljø ved UiB

Den nye handlingsplanen «Et helhetlig læringsmiljø» er vedtatt av Universitetsstyret. – Planen er et viktig verktøy i det systematiske arbeidet med å videreutvikle et godt læringsmiljø på UiB, sier prorektor Pinar Heggernes.

Publisert Sist oppdatert

"ET HELHETLIG LÆRINGSMILJØ"

  • En handlingsplan for et helhetlig læringsmiljø som gjelder fra 2023 til 2029.
  • Planen omfatter alle forhold som påvirker studentenes forutsetning for læring.
  • Vedtatt av Universitetsstyret torsdag 2. februar 2023.
  • Utarbeidet av Læringsmiljøutvalget i samarbeid med representanter fra alle administrative fagavdelinger ved UiB, Læringsmiljøkontaktene, Studentparlamentet og Sammen.
  • UiB har hatt handlingsplaner for styrking av læringsmiljøet siden 2011.
  • Planen fra 2011 var den første på dette området innenfor universitets- og høgskolesektoren i Norge.

Torsdag 2. februar vedtok Universitetsstyret den nye handlingsplanen «Et helhetlig læringsmiljø».

Handlingsplanen gjelder i perioden 2023 til 2029, og omfatter alle forhold som påvirker studentenes forutsetning for læring, slik som bygninger og fysisk utforming av studiestedene, mellommenneskelige forhold, organisering, digitale flater, universell utforming og pedagogikk.

– Denne handlingsplanen blir et viktig verktøy i det systematiske arbeidet med å videreutvikle et godt læringsmiljø på UiB, sier prorektor ved UiB, Pinar Heggernes.

Planen er utarbeidet av Læringsmiljøutvalget under ledelse av studentrepresentantene. Alle administrative avdelinger og Sammen har bidratt til arbeidet som også har fått innspill fra fakultetene og Utdanningsutvalget.

En trygg studiestart i Bergen

Den nye handlingsplanen tar for seg alle faser av et studieløp, helt fra rekruttering og studiestart til uteksaminering og kompetanseheving.

– Handlingsplanen er laget for at studentene våre skal ha en best mulig studietid – fra start til slutt. En viktig del av studiehverdagen handler like mye om det sosiale og studentfrivilligheten, og det er utrolig fint å se dette også er lagt vekt på i handlingsplanen, sier tidligere leder for Læringsmiljøutvalget og leder for arbeidet med handlingsplanen, Andrea Nesvik Voss.

Forsiden på handlingsplanen 'Et helhetlig læringsmiljø'.
Handlingsplanen "Et helhetlig læringsmiljø".

I planen står det også at UiB skal arbeide systematisk for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter for alle studenter.

– Enkelte mål i handlingsplanen kan innebære mye arbeid og bruk av ressurser. Samtidig skal UiB være en institusjon som ivaretar alle studenter på lik linje, uavhengig om de har behov for tilrettelegging eller ikke. Derfor håper jeg alle vil gjøre sin beste innsats for å nå målene i størst mulig grad, sier Nesvik Voss, som nå er leder for Studentparlamentet i Bergen.

Rom for lokale tilpasninger

I forbindelse med at tidligere handlingsplan for styrking av læringsmiljøet 2019-2022 gikk ut og skulle revideres, vedtok Læringsmiljøutvalget ved UiB at planen skulle slås sammen med Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø og universell utforming 2020-2023, til en ny helhetlig handlingsplan for perioden 2023-2029.

I tillegg til denne sammenslåingen, er den mest vesentlige endringen at planen ikke lenger inkluderer enkelttiltak, tidsrammer eller konkret ansvarsfordeling.

Grunnen til det er at Læringsmiljøutvalget denne gangen har ønsket å lage en mer overordnet handlingsplan som staker ut den retningen UiB ønsker at læringsmiljøet skal utvikles i. Det forutsettes at det blir arbeidet med punktene i handlingsplanen på alle nivå; sentralt, fakultet og institutt, samt på relevante avdelinger.

– Slik ønsker vi å sikre at det arbeides med handlingsplanens punkter på alle nivå. Med dette håper vi at fakulteter og avdelinger kan utarbeide konkrete tiltak og løsninger ut fra egne ståsteder, som igjen bidrar til at vi når våre felles mål for et godt og inkluderende læringsmiljø ved UiB, forteller Heggernes.

– Vi håper fakultetene og enhetene bruker handlingsplanen aktivt i avgjørelser og handlinger i driften sin. Handlingsplanen gir et stort rom for fremgangsmåten for å oppnå målene, og vi håper at det styrker både motivasjonen og kreativiteten i arbeidet med læringsmiljøet, avslutter Nesvik Voss.

Powered by Labrador CMS