ANSKAFFELSER

Arbeid på Nordnes Verksteder. F.v. Stine Marie lager keramikkopp, Bendik syr handlenett (øverst), Nicholas lager flaskeåpnere (nederst), Ane-Linn jobber med laserfresen. (Foto: medieavdelingen på Nordnes Verksteder). I midten er profileringsmaterialene ugle og skjærefjøl, som er spesialdesignet for UiB (Foto: UiB).
Arbeid på Nordnes Verksteder. F.v. Stine Marie lager keramikkopp, Bendik syr handlenett (øverst), Nicholas lager flaskeåpnere (nederst), Ane-Linn jobber med laserfresen. (Foto: medieavdelingen på Nordnes Verksteder). I midten er profileringsmaterialene ugle og skjærefjøl, som er spesialdesignet for UiB (Foto: UiB).

Leverer kortreiste håndverksprodukter til UiB

Blant leverandørene av gave- og profileringsartikler for UiB, finner vi vekst- og attføringsbedriften Nordnes Verksteder. – At UiB kjøper våre produkter skaper stolthet og entusiasme hos våre arbeidstakere, sier daglig leder Steinar Sellevoll.

Publisert

NORDNES VERKSTEDER

 • Etablert på Verftet på Nordnes i 1988, med formål å tilby arbeid til utviklingshemmede.
 • I 1991 ble NV et kommunalt aksjeselskap heleid av Bergen Kommune og hadde virksomheten i Industrihuset på Møhlenpris frem til virksomheten flyttet til Bønes i 2016. Formålet er det samme, virksomheten skal tilby arbeidsplasser til utviklingshemmede og andre som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.
 • Finansiert med ca. 50 prosent kommunal og statlig støtte og 50 prosent egeninntjening via salg av produkter og tjenester.
 • Fordelt på avdelingene vaskeri, media, tekstil, snekker og keramikk tilbyr bedriften variabelt arbeid, med forskjellige utfordringer og krav til ferdigheter for de ansatte – som jobber i samarbeid med en veileder.
 • Fokus på enkel design og god kvalitet. Produktspekteret strekker seg over alt fra julefigurer i tre, drikkebrikker med bergensmotiv, linforklær og lin-kjøkkenhåndklær, til kopper, skåler, strikkeprodukter og minipulter.

Nordnes Verksteder ble etablert på Verftet på Nordnes i 1988, og har siden den gang tilbydd arbeid til de som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidslivet. I dag holder bedriften med 58 arbeidstakere til på Bønes, og er tiltaksarrangør for NAV arbeid og Bergen kommune gjennom tiltaket Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser (VTA).

GRØNNE ANSKAFFELSER VED UiB

Den styrevedtatte anskaffelsesstrategien for UiB (Anskaffelsesstrategi | Ansattsider | UiB) prioriterer endringer virksomheten skal gjennomføre for å nå sine overordnede og langsiktige mål. Her er følgende identifisert som delmål 4; «Anskaffelser skal bidra til å nå universitetets klima- og miljømål».

Noen tips ved anskaffelser:

 • Prioriter gjenbruk/reparasjon/redesign fremfor å anskaffe nytt
 • Ha fokus på regelmessig/preventivt vedlikehold
 • Unngå engangsprodukter
 • Prioriter kvalitet/levetid fremfor pris
 • Koordiner innkjøpene for å redusere transport og emballasje
 • Bruk UiBs rammeavtaler! Leverandørene har blitt valgt bl.a. fordi de oppfyller miljøkrav.
 • Les mer her

– Ved å bruke Nordnes Verksteder som leverandør av tjenester og produkter, støtter dere en spesielt viktig arbeidsplass, som gir en verdifull hverdag og god rytme i livet til mange som ellers ikke hadde hatt noe arbeidstilbud, sier daglig leder Sellevoll, og legger til:

– I tillegg er dette bærekraft og FNs bærekraftsmål i praksis; lokalproduserte, kortreiste kvalitetsprodukter, laget av de beste menneskene.

Kortreiste gaveprodukter

I rammeavtalen med UiB for gave- og profileringsmateriell, er Nordnes Verksteder leverandør for gaveartiklene ugle og skjærefjøl i tre, samt for kaffekopp og bærenett av redesignet materiale.

– For å lage produktene er flere arbeidstakere inkludert i produksjonen. Vi kjenner ferdigheten til hver arbeidstaker godt. Noen er gode til å sy, noen til å pusse, noen til å male kopper, noen til å sette på hanker på kopper og så videre. Alle har sine spesialiteter - og til slutt blir dette et ferdig produkt. Våre veiledere er spesielt gode på å finne ekspertområdene til hver enkelt, og videreutvikle disse sammen med den enkelte arbeidstaker, sier Sellevoll.

Når det gjelder produktene som er i avtalen med UiB, så er dette bare et utvalg av produktspekteret bedriften leverer.

– Ugle og skjærefjøl ble designet spesielt for denne avtalen. Koppene er en del av våre ordinære produkter, men som det settes en egen UiB-logo på. Bærenettene er laget av bannere som kommer fra markedsføring av teaterstykker fra Den Nasjonale Scene, diverse forestillinger i Grieghallen og utstillinger på KODE. Disse bannerne klippes opp og sys sammen igjen til slitesterke bærenett. Skinnhankene er restkapp fra Aurland skofabrikk. Hele nettet er derfor redesignet og et godt bidrag til sirkulærøkonomien, forteller Sellevoll.

– Bruk rammeavtalene ved UiB

– Det er spesielt hyggelig at en vekst- og attføringsbedrift vinner anbudskonkurransen for UiB. Det ligger i universitetets samfunnsansvar å blant annet støtte et inkluderende arbeidsliv, og så er vi samtidig så heldige å få tilgang til disse flotte lokalproduserte produktene, sier Huldeborg Elin Helle i Seksjon for innkjøp, Økonomiavdelingen UiB.

Hun understreker viktigheten av at ansatte ved universitetet benytter seg av de inngåtte rammeavtalene ved innkjøp. Om en ansatt ønsker å kjøpe en vare eller en tjeneste, skal man ta kontakt med innkjøper ved den aktuelle enheten. Innkjøperen vil så opprette en innkjøpsordre i universitetets innkjøpsløsning. En oversikt over UiBs løpende rammeavtaler og enkeltavtaler finner man i avtaleportalen.

– Når et behov for en vare/tjeneste oppstår er det obligatorisk å bruke de gjeldende rammeavtalene til UiB. Ettersom miljø og klima blir vurdert i alle anskaffelser, er man som bruker av avtalene sikret at de relevante miljø- og klimakravene er ivaretatt, sier Helle.

Nye rammeavtaler

I tillegg til Nordnes Verksteder, ble de valgte leverandørene for gave- og profileringsartikler Strømmes AS og IDE House of Brands AS. Rammeavtalene er inngått med en leverandør per produktgruppe/produkt og er dermed ikke parallelle.

 • Med leverandør Nordnes Verksteder AS er det inngått rammeavtale for gaveartikler i tre (ugle og skjærefjøl) samt for kaffekopp og bærenett av redesignet materiale.
 • Med leverandør Strømmes AS er det inngått rammeavtale for spiselige produkt, gaveartikler i glass (ugle og vase), gaveartikler i stål (lysestaker, skål osv.) samt diverse andre produkt.
 • Med leverandør IDE House of Brands AS er det inngått rammeavtale for tekstilprodukt.

Ved inngåelsen av rammeavtalen, ble kvalitet og bærekraft ansett som dobbelt så viktig som både pris og som levering, logistikk og kundeservice.

Konkrete krav som inngikk i evalueringen av kvalitet og bærekraft var blant annet hvorvidt produktene var kortreiste, laget av miljøvennlige materialer og av høy kvalitet.

Daglig leder i Nordnes Verksteder, Steinar Sellevoll, sier det er viktig for bedriften at de var blant de som vant frem i konkurransen.

– Det er viktig for Nordnes Verksteder å ha avtaler som strekker seg over tid. Dette gir trygghet og forutsigbarhet i vår produksjon. At UiB kjøper våre produkter, skaper stolthet og entusiasme hos våre arbeidstakere. Vi er sammen veldig opptatt av at det som produseres, kommer ut til fornøyde kunder, sier han.

Powered by Labrador CMS