TWINNING

Førsteamanuensis Myriam Daniele Coco (t.v.) besøkte Université Jean Monnet med sine lektorstudenter fra UiB og seniorkonsulent for fransk og russisk, Gita Pattanaik Rongevær ( nr. tre fra venstre).

Knytter bånd med fransk universitet

I en uke fikk lektorstudenter fra UiB besøke Université Jean Monnet, og lære av undervisningen på det franske universitetet. Målet er å få til et langvarig samarbeid mellom universitetene.

Publisert Sist oppdatert

Et Twinning-opphold gjennom Arqus skal bringe sammen studenter og lærere fra partneruniversiteter for å lære av hverandre.

Twinning gjennom Arqus

Førsteamanuensis i fransk didaktikk, Myriam Daniele Coco, tok med seg fem av sine studenter på bachelor- og masternivå for å besøke Université Jean Monnet i byen Saint Etienne.

– Målet med reisen var å motivere studentene til mobilitet til Frankrike, i tillegg til å bli bedre kjent med et annet universitet som UiB kan få et lengre samarbeid med, forklarer hun.

Høyt nivå på timene

Masterstudentene (Lisa Héléna Despriee t.v.) presenterte et hotell i sin oppgave.

I løpet av uken fikk studentene ved UiB følge undervisningen på universitetet og en ungdomsskole, og oppleve Saint Etienne som by.

Lisa Héléna Despriee er masterstudent på lektorprogrammet med fransk som førstevalg. Hun snakker språket fra før siden hennes familie kommer fra Frankrike, men hun har selv bodd i Bergen hele livet.

– Jeg opplevde at det var få kulturelle forskjeller mellom oss og de franske studentene, men undervisningen er litt mer formell enn i Norge. Språklig og innholdsmessig var timene på et høyt nivå, til og med for meg som er fransk, sier Despriee.

Observerte fransktimer

De norske studentene fikk blant annet observere fransktimer som fremmedspråk på Université Jean Monnet, og delta på et undervisningsverksted med franske studenter. Masterstudentene lagde også et undervisningsopplegg, som skulle knyttes inn mot enten den norske eller franske læreplanen. Dette presenterte de på fransk foran de andre studentene.

Det var interessant å se hvilke valg de franske studentene gjorde da de lagde et undervisningsopplegg

Lektorstudent Lisa Héléna Despriee

– Dette var en obligatorisk oppgave som vi egentlig skulle gjort på UiB, men som vi fikk mulighet til å gjøre i Saint Etienne. Det var interessant å se hvilke valg de franske studentene gjorde da de lagde et undervisningsopplegg, for vi hadde forskjellige måter å gjøre det på, forklarer Despriee.

Skapte fiktiv verden

Franske og norske studenter i gruppearbeid på Université Jean Monnet.

I tillegg jobbet masterstudentene med Global Simulation. Dette er en type oppgave hvor de skal skape en fiktiv verden, som de må fortelle om på fransk. Det er en måte å lære språk på en konkret og praktisk måte, siden de må bruke alt de kan av vokabular og grammatikk for å snakke om verdenen. Her kan de også knytte inn mye av læreplanen.

– Vi presenterte et hotell for å vise en verden i en mindre skala. Da måtte vi for eksempel forklare alle detaljer rundt hvordan hotellet ser ut, hvem som jobber der, og hvem gjestene er. Målet var å vise hvordan vi kunne bruke metoden for elever i et klasserom, og hvordan det kunne hjelpe elevene til å få bedre forståelse av fransken, sier Despriee.

Verdifullt samarbeid

I etterkant lagde de norske studentene på bachelornivå en rapport i en form av en video. Ifølge evalueringene var studentene særlig fornøyde med å få bedre interkulturell kompetanse, ifølge førsteamanuensis Myriam Daniele Coco.

Det er ikke så enkelt å finne institusjoner i Europa som tilbyr tilsvarende studier med didaktikk

Føsteamanuensis Myriam Daniele Coco

– Det er også en mulighet til å reflektere over hva det er å være lærer, og utvikle språkferdighetene. I tillegg er det nyttig å kunne utveksle erfaringer med andre lektorstudenter, sier hun.

Sentrum av den franske byen Saint Etienne.

Twinning-oppholdet skal være med på å skape et lengre samarbeid mellom UiB og Université Jean Monnet, hvor det kan bli muligheter for gjensidig utveksling mellom lektorstudentene. I fjor tok også UiB imot studenter fra UJM Saint Étienne gjennom et Twinning-opphold.

– Det er ikke så enkelt å finne institusjoner i Europa som tilbyr tilsvarende studier med didaktikk, eller som tilbyr komplementært innhold i studiene. Derfor er dette samarbeidet verdifullt, sier Coco.

Powered by Labrador CMS