NYHET

Studenter, ansatte og toppledelse fra Arqus-alliansens syv universiteter er samlet i Vilnius denne uken.

Arqus: Slik blir fremtidens europeiske universitet

Denne uken er studenter, ansatte og toppledelse fra alliansens syv universiteter samlet i Vilnius. På agendaen står Arqus-samarbeidet, og hvordan de skal styrke samarbeidet om mobilitet, medborgerskap og studentaktiv utdanning.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER ARQUS

UiB er en del av den europeiske universitetsalliansen Arqus, sammen med universitetene i Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padova og Vilnius.

Alliansen ble etablert i 2019 som ledd i en ny og prestisjefull satsing fra EU, og har finansiering fra Erasmus+ og Horisont 2020.

Hensikten er å utvikle fremragende høyere utdanning og forskning i Europa, felles europeisk identitet og styrke universitetenes rolle i samfunnet.

4. -7. oktober arrangeres den første konferansen for medlemslandene: Under tittelen “University in the transforming world: catching up with or getting ahead of time” møtes universitetledere og -ansatte for å diskutere felles muligheter og problemstillinger.

- Ved å stå innenfor Arqus står dere sterkere sammen. Ordene kom fra professor og konsulent Peter Van der Hijden, som åpnet Arqus-konferansen mandag.

Ordene kom fra professor Peter Van der Hijden, fra EU-kommisjonen i Brussel da han åpnet Arqus-konferansen mandag.

Spol tilbake til 2019. Dette var året da UiB skrev under en avtale med universitetene i Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padova og Vilnius, og dannet Arqus-alliansen.

UiB var ikke alene om å inngå en slik satsing – også flere andre universiteter i Europa inngikk liknende samarbeid rundt utdanning og forskning. Universitetssamarbeidene er en respons på en utlysning fra EU, og er finansiert av Erasmus+ og Horisont 2020.

- Dere står sterkere mot andre store universiteter i og utenfor Europa, og dere står sterkere mot andre universitetsallianser, utdypet Van der Hijden.

Samler rektorer fra alle Arqus-landene

Til stede på åpningsdagen var rektorer fra alle universiteter i Arqus-alliansen, deriblant UiB-rektor Margareth Hagen og Pinar Heggernes, prorektor ved UiB. En rekke UiB-ansatte og studenter har også sentrale roller i programmets ulike handlingsprogrammer, og vil møte kollegaer fra de andre universitetene i alliansen.

- Arqus er ikke et nettverk, men et samfunn. Vi lytter til hverandre, lærer av hverandre, men vi skal også sammen åpne nye muligheter, sa Rimvydas Petrauskas, rektor ved University of Vilnius, under konferansens første dag.

Åpne universitetsporter, økt mobilitet

Det handler om bærekraft og grønn omstilling i Europa. Om interdisiplinære programmer. Og større muligheter for mobilitet. Planen er at Arqus-alliansens universiteter skal ha åpne universitetsporter for ansatte og studenter fra de andre universitetene.

- Vi vil at høyere utdanning skal være kompatible på tvers av landegrenser, sa Litauens statsmininster Ingrida Simonyté da hun åpnet konferansen onsdag.

Hun har selv vært student ved University of Vilnius, i en helt annen politisk epoke.

- I Sovjet-tiden kunne vi bare drømme om felles-europeiske universiteter som er åpne for hverandre slik som Arqus-universitetene vil være, sa hun.

Alliansen har seks innsatsområder:

Direktør ved Bjerknessenteret Kikki Flesche Kleiven var en del av programmet.
  • Økt tilgang, inkludering og mangfold
  • Studentaktiv læring og kvalitet i utdanning
  • Flerspråklig og flerkulturelt universitet
  • Entreprenørielt universitet og regional samhandling
  • Forskningstøtte og karriereutvikling for yngre forskere
  • Engasjerte europeiske medborgere - ledes av Universitetet i Bergen

Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret, var digitalt til stede for å snakke om hvordan universiteter kan samarbeide om å nå FNs bærekraftmål. Hun manet til et langsiktig og strategisk samarbeid mellom Arqus-landenes universiteter, regjeringer og samfunnet ellers.

- Universitetene har en viktig rolle som troverdige og nøytrale aktører. Vi har også et ansvar for å implementere FNs bærekraftmål, sa Kikki Kleiven.

Powered by Labrador CMS