NG5 LÆRINGSARENA

NG5 læringsarena har en egen Storsal, med kapasitet på rundt 120 personer.
NG5 læringsarena har en egen Storsal, med kapasitet på rundt 120 personer.
Arenaen har flere fleksible arbeidssoner med variert møblering.
Arenaen har flere fleksible arbeidssoner med variert møblering.
Treet i et av loungeområdene.
Treet i et av loungeområdene.
Mosaikk-kunsten har blitt med videre fra gamle Nygårdsgaten 5.
Mosaikk-kunsten har blitt med videre fra gamle Nygårdsgaten 5.
Oversiktsbilde fra hele første etasje.
Oversiktsbilde fra hele første etasje.

Ny læringsarena for hele UiB

NG5 læringsarena blir et nytt tilbud for UiB, med fleksible arealer og en topp moderne storsal. Her skal det være både etter- og videreutdanning, konferanser, seminarer og interne kompetansetilbud.

Publisert Sist oppdatert

Første etasje i nye NG5 vil både inneholde en møteromsdel for avdelingene i bygget og en helt ny læringsarena for UiB. I NG5 læringsarena vil det blant annet være kursrom av ulike størrelser, uformelle arbeidssoner, loungeområder og en storsal med plass til rundt 120 personer.

Læringsarenaen vil utgjøre et helt nytt tilbud til fakulteter og avdelinger

Kari Fuglseth

Kari Fuglseth, stabsdirektør og leder av styringsgruppen for NG5 læringsarena.
Kari Fuglseth, stabsdirektør og leder av styringsgruppen for NG5 læringsarena.

– NG5 skal være et bygg for hele UiB, hvor Læringsarenaen vil utgjøre et helt nytt tilbud til fakulteter og avdelinger. Her vil det bli gode fasiliteter for kompetansebygging, tjenesteutvikling og livslang læring for både interne og eksterne målgrupper, sier leder av styringsgruppen for arenaen, stabsdirektør Kari Fuglseth.

NG5 læringsarena

  • Forprosjektet for læringsarenaen ble gjennomført høsten 2022
  • Den nye læringsarenaen skal være klar for innflytting tidlig på høsten 2023
  • Åpner for bookingforespørsler fra april
  • For spørsmål kontakt prosjektleder Marianne Lundanes (UiB Videre)

Aktiviteter i arenaen

I NG5 læringsarena vil brukerne få tilgang til støttefunksjoner tilpasset ulike behov og aktiviteter. Ulike tjenestepakker fra selvbetjening til full arrangementsstøtte skal utredes i tett samarbeid med aktuelle brukere.

– Det finnes svært få lokaler av denne typen på UiB, som kan avlaste bruken av for eksempel hoteller til arrangementer. Vi tror det vil bli stor etterspørsel, og det er derfor nødvendig å ha en viss prioritering for aktivitetene som skal foregå i arealene. En fellesnevner vil være aktiviteter som har behov for fleksible lokaler og som krever noe mer enn ordinære undervisningsrom, sier Fuglseth.

Disse aktivitetene vil prioriteres:

  • Etter- og videreutdanning – undervisning, kurs og seminarer
  • Konferanser/seminarer og workshops der fakulteter eller avdelinger er vertskap
  • Tjenesteutviklingsaktiviteter og prosjektstøtte
  • Kurs- og opplæring knyttet til tjenester i fellesadministrasjonen

Inviterer ansatte til workshops

Forprosjektet for læringsarenaen ble gjennomført høsten 2022. Utover denne våren fortsetter videre planlegging, også rundt hvordan den skal organiseres. Prosjektgruppen som jobber med dette er fra UiB Videre, IT-avdelingen og Arrangementskontoret.

Det er viktig å få en tett brukerinvolvering fra relevante fagmiljøer

Kari Fuglseth

Snart blir brukere ved fakultetene og avdelinger i fellesadministrasjonen invitert til å delta i workshops, hvor de skal gi sine innspill for å finne gode løsninger for hvordan arenaen skal brukes.

– Det er viktig å få en tett brukerinvolvering fra relevante fagmiljøer for å sikre at arenaen møter de faktiske behovene i organisasjonen, sier Fuglseth.

Åpner for booking i april

NG5 og den nye læringsarenaen skal være klar for innflytting tidlig på høsten 2023. For å gjøre det mulig å planlegge aktiviteter som skal foregå etter innflytting, kan avdelinger og fakulteter sende bookingforespørsler allerede i løpet av april.

På denne nettsiden kan du få mer informasjon om NG5 læringsarena. 

Har du spørsmål om den nye læringsarenaen? Inntil videre kan disse rettes til prosjektleder Marianne Lundanes.

Powered by Labrador CMS