NYHET

Universitetsstyret ved universitetet i Bergen.

Endring i ph.d.-forskriften og årsplan for internrevisjon

Årets frøste styremøte ble avholdet i det digitale rom 2. februar. På agendaen var blant annet årsplan for internrevisjon, det ble gjort en endring i ph.d.-forskriften og det ble vedtatt en plan for utarbeidelse av ny strategi for UiB.

Publisert Sist oppdatert

Benedicte Carlsen er ny viserektor

Benedicte Carlsen gikk 1. januar inn i rektoratet i en 100 % stilling,med ansvar for forskning, internasjonalerelasjoner, forskningsformidling, forskningsutvalget, redelighetsutvalget for å nevne noe. Carlsen er professor i folkehelse.

Før hun gikk inn i rektoratet var hun instituttleder ved institutt for helse, miljø og likeverd på det psykologiske fakultet.

– Jeg er veldig glad for å være og følge det første universitetsstyremøtet for min del, sa Carlsen under sin introduksjon.

Se hele sakslisten i bunnen av saken.

Ph.d.-forskriften

Nå må alle doktorgrader som leveres ved Universitetet i Bergen inneholde både et norsk og et engelsk sammendrag. Før var det bare krav om et sammendrag på engelsk.

Arbeidet med dette ble startet i høst, men det er også i tråd med det som står i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet.

Les mer om endring i ph.d.-forskriften.

Årsplan for internrevisjon

Av året har UiB valgt ny internrevisor og det er denne gang KPMG som har fått oppdraget. To representanter fra selskapet var med på møtet og presenterte deres forslag til årsplan for internrevisjon 2022. Årsplanen ble vedtatt slik den forelå.

KPMG foreslo at det blir gjennomført tre revisjoner i 2022:

  • Modenhetsvurdering av informasjonssikkerhet og GDPR
  • Helhetlig og integrert styring og internkontroll
  • Håndtering av varslingssaker

Les mer om årsplanen for internrevisjon i sakspapirene.

SAKSLISTEN

S 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

S 2/22 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 25.11.2021

S 3/22 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

S 4/22 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemien (COVID-19)

S 5/22 Økonomirapport 2021

S 6/22 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2021 – Utkast til styrets beretning

S 7/22 Tildelingsbrev for 2022 fra Kunnskapsdepartementet

S 8/22 Ny strategi for Universitetet i Bergen 2023 – 2030

S 9/22 Årsplan for internrevisjon 2022

S 10/22 Forslag til ny regel i ph.d.-forskriften om norsk sammendrag av doktorgradsavhandling

S 11/22 Forlenging av mellombels forskrift V2022 – koronaforskrift

S 12/22 Studieportefølje 2022 - Nedlegging av studieprogram

S 13/22 Redelighetsutvalgets årsmelding 2021 og justering av retningslinjene for sammensetningen av utvalget

S 14/22 Årsmelding for 2021 - Den sentrale klagenemnd

S 15/22 Sars-senteret - oppnevning av ny leder og et nytt styremedlem

Powered by Labrador CMS