NYHET

Prorektor Pinar Heggernes vil styrke det nasjonale samarbeidet rundt digitalisering i UH-sektoren.

– Det er viktig å bli bevisst på hvordan digitalisering endrer våre fagfelt

UiB, Unit og HK-dir inviterer til nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning 4. november. Konferansen har ledere i universitets- og høyskolesektoren som målgruppe.

Publisert

DIGITALISERINGSKONFERANSEN

  • Nasjonal konferanse om digitalisering i universitets- og høyskolesektoren.
  • 4. november i Universitetsaulaen
  • Konferansen arrangeres i samarbeid med Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning), HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) og UiB, med sistnevnte som vertskap.
  • Målgruppe: Ledere og beslutningstakere i faglig og administrativ linje på både institusjons-, fakultet- og instituttnivå.
  • Årets program

– Som kunnskapssektor er det viktig å reflektere over hvordan vi forholder vi oss til mengden av tilgjengelige dataspor, hvilke muligheter som åpner seg og hvilken nytte de kan ha for oss. Enda viktigere er det å bli bevisst på hvordan digitaliseringen endrer våre fagfelt og hvordan vi utdanner studenter til fremtidens arbeidsliv. Kunstig intelligens og big data spiller en sentral rolle i disse spørsmålene, sier prorektor ved UiB, Pinar Heggernes.

I år setter den nasjonale digitaliseringskonferansen fokus nettopp på hvilke muligheter og utfordringer utvikling av kunstig intelligens og bruk av store datamengder representerer for fremtidens høyere utdanning.

Møteplass for dialog om digitalisering

Konferansen ble arrangert første gang i 2017, og reflekterte UiBs satsing på utvikling knyttet til digitalisering på utdanningsområdet. Ønsket var å skape en møteplass for utdanningsledere og beslutningstakere i universitets- og høyskolesektoren og legge til rette for dialog om digitalisering av høyere utdanning.

Årets program har innlegg både fra norske og utenlandske foredragsholdere.

Se programmet her.

– Vi har satt sammen et usedvanlig spennende program med engasjerte og kunnskapsrike foredragsholdere, innleggsholdere og paneler, sier Heggernes.

Samarbeid i sektoren

Pinar Heggernes, som også er professor i informatikk med spesialisering i algoritmer, fremhever hvor viktig det er at UH-sektoren går sammen om å finne de gode digitale løsningene for fremtiden.

– Etter konferansen håper jeg at alvoret skal være tydelig for alle beslutningstakere i kunnskapssektoren når det gjelder hvilken formidabel omstilling og transformasjon digitalisering innebærer, også for utvikling av forskning og utdanning. Videre håper jeg at det vil føre til nasjonalt samarbeid om hvordan vi skal møte disse utfordringene, forteller Heggernes.

Fra heldigital konferanse til hybridløsning

I fjor var konferansen heldigital på grunn av koronasituasjonen. I år er Universitetsaulaen åpen for et fysisk publikum igjen, samtidig som programmet strømmes for de som ikke kan møte opp i aulaen. Dagen før påmeldingen stenger er 120 deltakere påmeldt til å følge konferansen fysisk.

– Det blir fantastisk å kunne møtes fysisk igjen! Vi har fått fysisk påmelding fra mange kolleger fra andre institusjoner samt god deltagelse lokalt. Vi får blant annet besøk av statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel fra Kunnskapsdepartementet som skal foreta den offisielle åpningen av konferansen, så dette blir en festdag, forteller Heggernes.

UiB er vertskap for den nasjonale digitaliseringskonferansen.
Powered by Labrador CMS