NYHET

Skjermbilde Bing Chat Enterprise. Til høyre i nettleseren trykker du på den blå "b"-logoen øverst, og du får opp chat-vinduet

Trygg ChatGPT-tjeneste for alle UiB-ansatte

Universitetet i Bergen har tilgjengeliggjort Bing Chat Enterprise for alle ansatte på UiB. Dette er en ChatGPT-tjeneste som kjører GPT-4 fra OpenAI. Tjenesten leveres av Microsoft hvor UiB har lisenser og databehandleravtale.

Prorektor Pinar Heggernes er glad for at UiBs ansatte nå kan ta i bruk en trygg ChatGPT-tjeneste.

Bing Chat Enterprise bruker de samme språkmodellene som andre ChatGPT-tjenester, men er i tillegg koblet til internettsøk. Det som blir skrevet i tjenesten blir ikke lagret, og dermed anses tjenesten som sikker og pålitelig når det gjelder databeskyttelse og personvern. Data under behandling er dessuten kryptert, slik at selv Microsoft ikke har tilgang til det. Data blir heller ikke brukt til videre trening av verktøyet. 

– Jeg er glad vi har fått dette så raskt på plass, sier prorektor Pinar Heggernes.

– Nå kan ansatte bruke ChatGPT-verktøy på en trygg måte uten å bekymre seg for hva som skjer med data som er tastet inn. Selv om man ikke skriver inn personsensitive opplysninger, er det problematisk når vi ikke vet hvor inntastet data blir lagret og hva det blir brukt til. Spesielt med tanke på uferdig tekst og upubliserte dokumenter under bearbeidelse, kan det være problematisk at OpenAI får tilgang til råmateriale fra UiB sin virksomhet som ikke er offentlig tilgjengelig, legger hun til. 

Tore Burheim, IT-direktør

Ikke personvernrisiko 

Med Bing Chat Enterprise unngår UiB disse problemene samtidig som universitetet får funksjonaliteten til GPT-4. 

UiB har tilgang til denne tjenesten gjennom eksisterende lisensavtaler med Microsoft, og som kjent er Microsoft er et av selskapene som står bak OpenAI. Teknologien er med andre ord den samme.

Dette er en instans av Chat-GPT der UiB har databehandleravtale, UiBs personvernombud har vurdert personvernkonsekvensene. 

– Så langt jeg kan se, så medfører det ikke noe økt risiko for personvernet å ta i bruk Bing Chat Enterprise, sier UiBs personvernombud Janecke Helene Veim.

– Men det er en forutsetning at man ikke bruker dette til sensitive persondata, legger hun til. 

Foreløpig er denne tjenesten knyttet til den lisensen UiB-ansatte har som akademiske brukere, og UiB har per dags dato ikke lov til å tilby dette til studenter. UiB har heller ikke anledning til å kjøpe samme lisens til studentene som til de ansatte. Her forventer UiB at det vil komme endringer. Inntil videre er det derfor ikke mulig å bruke Bing Enterprise som et verktøy i undervisnings- eller vuderingssammenheng. 

Ikke godkjent for fortrolig info 

I Bing Enterprise er informasjonssikkerhetsnivået økt, slik at det er mulig å bruke samtaleroboten til arbeidsoppgaver som krever litt mer skjerming enn de åpne verktøyene som finnes på internett. Løsningen er ikke godkjent for fortrolig eller strengt fortrolig informasjon. 

 – Vi vurderte å lage vårt egen web-grensesnitt og påloggingsløsning rundt ChatGPT med styring av trafikken, men mener tilgjengeliggjøring av Bing Chat Enterprise er en enklere og bedre løsning, sier IT-direktør Tore Burheim.

– Utviklingen på området går så raskt, og antallet nye språkteknologi[PH1] -tjenester øker så raskt, at det å lage en egen UiB-løsning for generell ChatGPT framstår som litt bortkastet. Vi vil heller bruke ressursene på å gjøre dette på en trygg, sikker og kompetent måte. Godt personvern er et premiss her, sier Burheim, som legger til at IT-avdelingen nå ser på hvordan de kan anvende den nye teknologien på andre områder.

IT-avdelingen vil tilby opplæring 

Foreløpig fungerer chat.bing.com bare i Chrome og Edge nettlesere, men det er lovet at den «snart» skal fungere med andre nettlesere, uten at det er spesifisert nærmere.

IT-avdelingen vil invitere til korte halvtimes presentasjoner av Bing Chat Enterprise i den sosiale sonen utenfor avdelingens kontorer i 3.etg i Nygårdsgaten 5 (NG5), fire påfølgende tirsdager kl. 11:30, første gang 17.oktober 2023.

Dette er første møte i den nye serien «ITs Lunsj», der IT-avdelingen presenterer aktuelle temaer, brukertips, nye tjenester og annet, tirsdager kl. 11:30.

Powered by Labrador CMS