NYHET

Sara Huse og Maja Elisabeth Augestad Breistøl har praksis gjennom utdanningen sin på UiB sitt Brusselkontor.

Har praksis hos UiB i Europas hovedstad

Universitetet i Bergen sender nesten 800 studenter ut i praksis hvert år, men flere av studentene gjennomfører praksisen sin hos universitetet.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har jo fått det kuleste stedet å ha praksis på, sier Maja Elisabeth Augestad Breistøl og Sara Huse nærmest i kor.

De to sampol-studentene har fått praksisplass på UiB-kontoret i Brussel, og jobber tett på det som skjer i EU-hovedstaden.

– Jeg hadde fag på Sammenlignende politikk som virkelig vekket min interesse for EU og internasjonal politikk. Jeg ønsker å lære mer om hvordan EU og Brussel fungerer, og her er jeg tett på det som skjer og jobber praktisk med det, sier Breistøl.

Hun får støtte fra sin medstudent, som også mener at praksisen gir en mer praktisk innføring i internasjonal politikk og hvordan politikken fungerer.

– I tillegg er praksisen en veldig god arbeidserfaring. Ved mange utenlandske utdanningsinstitusjoner legges det vekt på relevant arbeidserfaring når man søker seg inn på mastergrad. Å ha med seg arbeidserfaring fra Brussel opp mot EU-institusjoner, er derfor svært fint å ha på CV-en, sier Huse.

Viktig arbeidserfaring

Hvert år sender Universitetet i Bergen nesten 800 studenter ut i praksis. Størsteparten av praksisstudentene studerer pedagogikk, lektorutdanning eller helsefag, men også andre studieretninger har praksis som en del av utdanningsprogrammet. Brusselkontoret tar inn praksisstudenter som studerer Sammenlignende politikk.

Charlotte Eide, leder av UiB sitt kontor i Brussel.

– Det er veldig fint for oss å ha studenter i praksis hos oss, sier Charlotte Eide, leder av UiBs Brusselkontor. – I tillegg til at studentene får oppleve å jobbe i et internasjonalt miljø, tett på det som skjer i EU, får kontoret mye igjen i form av arbeidskapasitet. Maja og Sara som er her nå jobber mye med å synliggjøre kontoret på ulike plattformer. Det er en viktig oppgave både i arbeidet hjemover for å vise UiB ansatte hvordan man kan bruke Brusselkontoret, men også utover i brusselmiljøet for å synliggjøre UiB som aktør ovenfor EU og mulige samarbeidspartnere i Europa, legger Eide til.

For UiB er det viktig å tilby studier som gir god arbeidsrelevans. Praksisopphold i studietiden bidrar til kvalitet i utdanningen, og gjør at studentene får nyttig erfaring og arbeidstrening.

– Praktikantene har ikke bare økt produktiviteten ved kontoret, de er også viktige ambassadører for UiB i praktikantmiljøet her i Brussel. De treffer andre praktikanter fra mange ulike land og organisasjoner og bidrar på den måten både til at brusselkontorets nettverk vokser, men også at flere kjenner til UiB i Brussel. Samtidig er jeg også trygg på at oppgavene praktikantene får her er relevante for studiet de tar. Praksistiden skal gi en god forsmak på arbeidslivet. De fleste studentene som ønsker å ha praksis på Brusselkontoret, er interesserte i å jobbe internasjonalt. At de får testet det gjennom praksisen i studietiden er helt klart en fordel for dem, sier Eide.

Hun får støtte av praksisstudent Maja Elisabeth Augestad Breistøl.

– Sammenlignende politikk er et veldig teoretisk fag, og gjennom studiet er det ikke så enkelt å få forståelse av hvordan kunnskapen skal anvendes. Gjennom praksisen derimot, får vi benyttet kunnskapen fra studiet, og det er svært lærerikt, sier hun.

Første praksisstudenter hos EIA

Brusselkontoret har lang erfaring med å ta imot praksisstudenter, og har praktikanter både i høst- og i vårsemesteret. Dette semesteret har imidlertid Eiendomsavdelingen tatt inn to praksisstudenter for aller første gang. Stine Lise Sørevik og Vegard Sæle er tredje-års studenter på MatNat og går masterprogrammet Energi. Som en del av utdannelsen skal de ha praksis hos Eiendomsavdelingen dette høstsemesteret.

Vegard Sæle og Stine Lise Sørevik har praksis hos EIA dette semesteret.

Sørevik jobber med utviklingen av solcellepanel på UiB. De neste fire årene skal UiB installere mellom 7.000 og 9.000 solcellepaneler på campus og Sørevik deltar i dette prosjektet, mens Sæle skal være med å utrede muligheten for energiforsyning ved helleristningsområdet Vingen. Dette er et av Europas mest spektakulære helleristningsområder, men geografien og de strenge vernereglene gjør det svært vanskelig å få lagt nødvendig elektrisitet til stedet.

Rapporter om Horisont Europa

I etterkant av praksisperioden skal studentene også levere en praksisrapport. Rapporten skal være til nytte for bedriften studentene er utplassert hos, og ha læringsutbytte for den enkelte student. Brusselpraktikantene er allerede i god gang med sine rapporter.

Sara Huse skal i sin rapport jobbe med en mobiliseringspakke for Horisont Europa sammen med Forsknings- og innovasjonsavdelingen, mens Maja Elisabeth Augestad Breistøl skal se hvordan andre universiteter som har kontor i Brussel jobber med å mobilisere internt til innovasjon i Horisont Europa.

Powered by Labrador CMS