NYHET

Kristin Guldbrandsen Frøysa var i på universitetets Brusselkontor i midten av oktober.

UiB entrer energiarenaen i Europa

Første styremøte i den europeiske energiforskningsalliansen EERA for universitetets energidirektør, Kristin Guldbrandsen Frøysa.

I mai 2021 ble Universitetet i Bergen godkjent som medlem i hovedstyret (ExCo) i den europeiske energiforskningsalliansen, European Energy Research Alliance (EERA) for de neste tre årene. Det er energidirektør på UiB, Kristin Guldbrandsen Frøysa som representerer universitetet i hovedstyret. Hun var nylig i Brussel på styremøte i alliansen.

– Jeg er veldig fornøyd med at UiB har fått denne posisjonen. Nå som vi er med i hovedstyret, gir det oss som breddeuniversitet mulighet til å bringe et bredt perspektiv fra naturvitenskap, juss, samfunnsvitenskap og humaniora inn i arbeidet med overgangen til ren energi i Europa og verden ellers. For Universitetet i Bergen er det også viktig å legge vekt på utdanningsperspektivet for få oppnå best mulig energiforskning i Europa, sier hun.

UiB er en viktig aktør på den europeiske arenaen

EERA er Europas største allianse for energiforskning og samler over 250 organisasjoner fra 30 land. Målet er å få fart på energiforskningen i Europa for å få et klimanøytralt samfunn i 2050. Leder av UiBs Brusselkontor, Charlotte Eide er svært fornøyd med at Universitetet i Bergen er så sterkt representert i alliansen.

Charlotte Eide, leder av UiB sitt kontor i Brussel.

– Det er viktig å synliggjøre UiB som en energiaktør her i Brussel. Vi har en solid bredde på energifeltet gjennom alt fra medborgerpanelet og DIGSSCORE på SV-fakultetet, energirett på Det juridiske fakultet og til teknologiutvikling og naturvitenskap. Denne bredden gjør oss til en viktig aktør på den europeiske arenaen, sier Eide.

Hun får støtte fra Frøysa som også mener at alle tiltakene som kommer fra EU knyttet til overgangen til ren energi, teknologiutvikling og digitalisering er av stor betydning for UiB.

– Temaer som hydrogen, ammoniakk, havvind, CCUS (karbonfangst og -lagring), energirett og EUs taksonomipolitikk er alle relevante for UiB. Vi har spennende forskning på disse temaene, og ved å være tett på det som skjer på dette området i Europa gjør at vi også har større muligheter til å markere oss internasjonalt, sier energidirektøren.

Powered by Labrador CMS