YTRING

Meningsutveksling – en forutsetning for et sterkt universitetsdemokrati

Jeg håper ikke jeg blir den eneste som skriver innlegg i På Høyden, skriver rektor Dag Rune Olsen i dette innlegget.

Dag Rune Olsen, rektor ved UiB
Dag Rune Olsen, rektor ved UiB

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Universitetet i Bergen skal ha et sterkt og levende universitetsdemokrati som er preget av raushet, åpenhet, mangfold og dialog. Vi skal også legge til rette for en åpen og kritisk diskusjon av hele vår virksomhet.

Meningsbrytning og kunnskapsformidling er en forutsetning for å utvikle akademia og et demokratisk samfunn, og som universitet har vi et særlig samfunnsansvar for å legge til rette for fri meningsutveksling og debatt.

Universitetet i Bergen er tuftet på de akademiske kjerneverdiene: akademisk frihet, rasjonalitet og kritisk tenking. Sentrale verdier i et demokratisk universitetssamfunn.

Målet med På Høyden må være å få enda flere stemmer frem for å sikre mangfold og medvirkning.

Dag Rune Olsen

Vi har stor takhøyde for ulike meninger ved UiB, og nå har vi også fått en helt lokal arena der vi kan ha debatt og meningsutveksling om saker som angår oss. Da universitetsstyret i sine møter behandlet tilbakeføring av På Høyden til Kommunikasjonsavdelingen, var det med en forutsetning at den skulle ivareta mulighetene for lokal debatt.

Selv om mange av universitetets ansatte og studenter er aktive i Khrono, andre redaksjonelle medier og i sosiale medier, er det langt fra alle som deltar i debatten. Målet med På Høyden må være å få enda flere stemmer frem for å sikre mangfold og medvirkning.

Det finnes mange eksempler på saker som angår ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen, der På Høyden vil være en egnet debattarena. Enten det er rektorvalgkamp, klimanøytralt UiB, studentvalg, interne organisasjonsprosesser eller meninger om avgjørelser vi fatter i universitetsstyret. Jeg ønsker å lese friske meninger og nye ideer i På Høyden. Enten det er kritikk mot oss i rektoratet, eller forslag til hvordan vi kan gjøre ting på en ny måte.

Nå som vi har relansert På Høyden som arena for interne nyheter og ytringer, håper jeg at alle universitetets ansatte tar til seg muligheten og bruker plattformen til å delta i menings- og ideutveksling. Jeg håper ikke jeg blir den eneste som skriver innlegg i På Høyden – det blir sannelig ikke mye debatt av det.

Powered by Labrador CMS