NYHET

Rektor Dag Rune Olsen

Rektor tar betenkningstid rundt veien videre

Dag Rune Olsen skal bruke julen til å tenke over situasjonen og egen rolle ved UiB fremover.

Publisert

Styret ved Universitetet i Bergen var samlet til ekstraordinært møte 18. desember. Bakgrunnen for møtet var nyheten om at rektor Dag Rune Olsen har søkt, blitt tilbudt og akseptert stillingen som rektor ved UiT Norges Arktiske Universitet. Tiltredelse er 1/8 2021.

Bakgrunnen for møtet var at rektor ønsket et råd fra styret i lys av denne situasjonen med hensyn til sin rolle som rektor ved UiB.

– Jeg ønsker ikke å stille organisasjonen eller meg selv i situasjoner der det vil være tvil om habiliteten min eller hvor det kan oppstå interessekonflikter. Selv om det er jeg som skal bestemme om jeg skal stå ut perioden eller tre til side, ønsket jeg råd fra styret og la det være gjeldende for min avgjørelse. Det var naturlig og viktig for meg å lytte til Universitetsstyret som er det høyeste organet ved UiB, sier Olsen.

Styret hadde en inngående diskusjon der to alternativ ble vurdert.

  1. Rektor fratrer sin stilling ved UiB den 1/1-21 og stilles til disposisjon for Universitetsdirektøren fram til 1/8-21.
  2. Rektor fortsetter sitt arbeide som rektor ved UiB, der det blir tatt særlig hensyn til mulige habilitets og interessekonflikter, fram til 1/8-21.

Styrets diskusjon avdekket at det ikke var mulig å komme fram til en klar preferanse mellom alternativene og styret endte derfor delt.

– Når jeg rådførte styret var det med et ønske om å få et entydig råd for hva styret mener er det beste for organisasjonen UiB. Når styret ikke kan gi et slikt entydig råd nå, vil jeg bruke julen til å tenke over og vurdere situasjonen og hva som er best for UiB. Jeg vil derfor komme tilbake 4.januar med en beslutning.

Powered by Labrador CMS