YTRING

Illustrasjon, studenter i arbeid

Vi vil svært gjerne ta vare på førstesemesterstudentene

Fakultetsledelsen er bekymret for de ferske studentene våre under koronaepidemien. Derfor styrker vi mentorordningen og legger til rette for en mer sosiale møteplasser for å hindre at noen faller utenfor, skriver dekan Helge Dahle.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Studieseksjonen ved fakultetet rapporterer om daglige eposter fra studenter som er ensomme, mangler motivasjon og spør hvordan de kan melde seg av studiet. Dette er i hovedsak studenter som startet å studere i høst.

Helge Dahle, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Selv om vi i stor grad er tilbake til fysisk undervisning, er vi bekymret for framtiden til våre studenter. Spesielt de som er helt ferske studenter i Bergen.

Opinion har nylig publisert UNG2021-undersøkelsen, som viser hvordan koronapandemien har snudd opp ned på tilværelsen for de unge, og hvilke konsekvenser det har hatt for måten de lever livene sine på.

Her fremgår det at 1 av 2 er mindre sosiale enn før, 4 av 10 føler seg ofte ensomme, 1 av 2 er bekymret for skole eller studie og 4 av 10 er bekymret for jobbmuligheter.

Hvordan skal fakultetet få til den den sosiale integreringen og den faglige meningsutvekslingen når man ofte bare har digitale flater å samhandle på?

De emneansvarlige ved fakultetet gjør det de kan for å formidle fagstoff i en vanskelig situasjon. Men akkurat som blant studentene vil det være individuelle ulikheter i hvor fort og godt de ulike underviserne klarer å tilpasse seg en digital undervisningssituasjon, og skape gode rammer for læring.

Vi kan ikke risikere at store deler av et årskull går tapt.

Helge K. Dahle

Fakultetet har fokusert på å få til en best mulig formidling og læring, men den sosiale integreringen har måttet lide under karantene og restriksjoner for hvor mange som kan møtes til enhver tid. For tidligere studentkull har det sosiale kommet av seg selv.

MatNat har tradisjonelt arrangert fadderuke og klassemottak. Studentene har vært samlet i seminargrupper og på forelesninger, og stort sett har studentene vært en sammensveiset gjeng relativt raskt. Men i år ble fadderuken dessverre avlyst.

Selv om vi fortsatt har klassemottak og mentorordningen, som forhåpentligvis har fungert positivt for mange av de nye studentene, ser vi at dette ikke er nok. Mange nye studenter melder om ensomhet og at de ikke kjenner sine medstudenter. De neste ukene vil fakultetet derfor legge inn mer ressurser i mentorordningen, slik at det blir flere sosiale treff her på campus eller på andre egnete steder i Bergen.

Vi i ledelsen vet at den beste måten å bli kjent med nye mennesker på er å bli «tvunget» til å samarbeide. Vi vil legge opp til at flere studenter jobber sammen om eksamensforberedelser i små grupper. I disse gruppene kan de diskutere alt fra gamle eksamensoppgaver til det tekniske rundt en eksamen. Vi ønsker at disse små gruppene møtes fysisk så langt som mulig – det være seg på grupperom her på campus eller på en kafé.

Det aller fleste studentene greier seg helt sikkert fint gjennom koronaepidemien. Derfor er det viktig at vi nå gjør hva vi kan for å ta vare på den studentgruppen som sannsynligvis er mest sårbar for konsekvensene av epidemien.

Vi kan ikke risikere at store deler av et årskull går tapt.

Dette innlegget ble først publisert i dekanbloggen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Powered by Labrador CMS