YTRING

Jan Erik Askildsen, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Veien videre for SV-fakultetet

Valget til dekanat ved SV-fakultetet er snart i gang. Valgkampen har vært preget av stort engasjement. Det er bra. Det viser at vi bryr oss om våre fag, vår forskning og våre studenter.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Valget til dekanat ved SV-fakultetet er snart i gang. Valgkampen har vært preget av stort engasjement. Det er bra. Det viser at vi bryr oss om våre fag, vår forskning og våre studenter. Men vi har også opplevd et debattnivå som har gått lenger enn mange synes er greit når det gjelder personkarakteristikker og mistenkeliggjøring. Jeg synes ikke det er representativt for den daglige tonen og omgangsformen vi har ved vårt fakultet. Vi kan gjerne være uenige om både fag og organisering, men gjennomgående kommer vi fram til løsninger, eller konstatering at her er vi bare uenige, på en måte som vi kan leve godt med. Det håper og tror jeg vi kan fortsette med.

I bunn og grunn mener jeg den høye temperaturen reflekterer at vi bryr oss. Alle vil det beste for vårt fakultet. Det fine med et så stort og aktivt fakultet som vårt, er at vi kan ha plass og rom for at man utfører sin forskning, undervisning og administrative tjenester på ulikt vis. Vi kan leve godt med at noen er svært aktive med å skaffe ekstern finansiering til sin forskning, mens andre er opptatt av at den forskningstiden som ligger i en vitenskapelig stilling skal gi rom for en fri og nysgjerrighetsdreven forskning. Vi har rom for at vi både har tydelig disiplinær undervisning, og at noen ønsker å utvikle studietilbud som går på tvers av tradisjonelle disipliner, også ut over vårt fakultet. Det er nemlig slik vi har jobbet de senere år, og jeg ser ikke noen grunn til at vi skal endre på det. Rett og slett fordi det fungerer godt.

Det er også noen grunnleggende syn som jeg mener forener oss, og som vi må fortsette å forsvare. Vi må ta inn over oss at verden rundt oss er i stadig endring. Derfor må vi være beredt til å gjøre de tilpasninger som er nødvendig for at vi skal kunne utvikle oss videre. Vi må akseptere et det skjer ting som påvirker hvordan vi best skal tilpasse oss. Men det betyr ikke en servil tilpasning til alt vi stilles overfor. Jeg oppfatter det som vi står godt samlet om å kjempe mot endringer i våre rammebetingelser som utfordrer det å være et breddeuniversitet som skal levere forskning og undervisning på et høyt nivå. Vi skal ikke etterlikne en bedrift i et marked. Vi skal være en offentlig institusjon der bunnlinjen er studenter som lærer metode og utvikler evne til å løse kompliserte problemer, og forskere som får publisert sine arbeider i tidsskrifter og bøker. Derfor står vi sammen om å kjempe mot mer markedsregulering og detaljstyring av vår aktivitet. Denne kampen skal vårt dekanat fortsette å ta.

Det blir viktig for oss framover at vi kan komme tilbake til den gode dialogen, og diskusjonen, og se at vi stort sett vil det samme og har felles mål. Jeg skal gjøre mitt til at vi kan trekke sammen, samtidig som vi skal respektere den saklige uenigheten. Engasjementet vi har sett i valgkampen, og de saker som har vært oppe til diskusjon, har gitt oss et godt grunnlag for å ta fatt i forhold som er viktige for et dekanat å gripe fatt i. På den måten et vårt system basert på valg verdifullt, og noe vi skal bevare.

Team Askildsen skal være en garantist for at vi skal jobbe for et fakultet som skal fortsette den gode utviklingen vi er inne i, som skal være lydhør for ulike synspunkter, og som skal sikre god dialog og aktiv deltakelse i beslutningsprosesser for alle ansatte og studenter.

Godt valg!

Powered by Labrador CMS