YTRING

Team Strømsnes

Ja, Askildsen, det er tid for å rydde!

Jan Erik Askildsen har sittet som dekan i fire år, og skriver i På Høyden 14. mai at det er tid for å rydde opp.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Jan Erik Askildsen har sittet som dekan i fire år, og skriver i På Høyden 14. mai at det er tid for å rydde opp. Den selvinnsikten setter vi pris på. Ut fra innlegget er det imidlertid ikke helt lett å forstå hva det er Askildsen vil rydde opp i. Han benytter også anledningen til å komme med en del myter om oss og vårt program, og som vi ønsker å svare på.

En første myte er at vi skulle være mot eksternt finansiering. Dette er en påstand som ikke har grunnlag verken i programmet vårt eller i det vi har sagt på møter og i debatter. Tvert i mot har vi understreket at vi vil ha minst like høye ambisjoner for ekstern finansiering i neste periode. Samtidig ønsker vi å også fremheve den forskningen som gjøres som en del av grunnbevilgningen. Å løfte frem denne handler om å tenke langsiktighet og fornyelse, og står ikke i motsetning til ønsket om eksterne bevilgninger.

Den andre myten gjelder saken om sammenslåing av Sampol og Admorg, som flere har prøvd å klistre til oss i denne valgkampen. Her burde det være tilstrekkelig å vise til at det andre teamet er langt tettere involvert i denne saken enn det vi er. At det er en sak som trenger opprydding, er vi imidlertid enige i.

Det er Askildsen som står til rors og har valgt den kursen som gjør at det nå må ryddes. I stedet for å innrømme at dette har vært en ulykkelig prosess – for alle involverte parter – velger Askildsen på toppen av det hele å rose prosessen som åpen og inkluderende. Vi registrerer at vi dermed har diametralt forskjellige oppfatninger av hva nedenfra-og-opp og inkluderende demokrati betyr. Ole Johnny Olsen har sittet i fakultetsstyret denne perioden, og har interessante betraktninger om hva som har gått galt i denne saken.

Askildsen etterlyser refleksjoner om «hvordan en situasjon kan oppstå». Vi har ikke alle detaljer, men vet at slike situasjoner lett oppstår når prosesser påtvinges fra toppen, når man ikke i tilstrekkelig grad lytter til fagmiljøene, og når konflikter ikke gripes fatt i – til tross for gjentatte advarsler.

Vår metode, derimot, inkluderer prosesser som er bygd nedenfra og opp, basert på ønsker og ambisjoner i fagmiljøene. Den vektlegger betydningen av faglige og sosiale møteplasser, der felles interesser og samarbeid kan utvikles. Og den bygger på et inkluderende demokrati der alle synspunkter får slippe til, man lytter til involverte parter og tar synspunktene deres på alvor. Det betyr også å lytte til og vektlegge innvendingene til de som ikke er enige med oss. Vi tror vi hadde vært et helt annet sted i dag dersom dette hadde vært utgangspunktet for sittende dekanat.

Vi er med andre ord langt fra beroliget av Askildsens innlegg og hans løfte om å rydde opp. Ja, det trengs opprydding, og det gjøres best med nye koster. Godt valg!

Kristin Strømsnes, dekankandidat
Asbjørn Grønstad, prodekankandidat
Frode Meland, visedekankandidat

Powered by Labrador CMS