YTRING

Første amanuensis ved Sosiologisk institutt Kristoffer Chelsom Vogt
Første amanuensis ved Sosiologisk institutt Kristoffer Chelsom Vogt

Avgrenset demokratiforståelse

Kristoffer Chelsom Vogt svarer på innlegget "Vogt tar feil om universitetsdemokrati og toppstyring".

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Jørgensen og Skivenes svarer 12. mai på mitt innlegg om Et retningsvalg ved SV-fakultetet. Tittelen på deres svar er «Vogt tar feil om universitetsdemokrati og toppstyring». Mon det? Saken er vel heller at vi opererer med noe ulike definisjoner på demokrati og toppstyring. Jørgensen og Skivenes ser ut til å mene at demokratiet ved SV-fakultetet lever i beste velgående ettersom alle de omstridte avgjørelser er blitt fattet av fakultetsstyret, et demokratisk valgt organ.

Dekan Askildsens støttespillere opererer altså med en maksimalt avgrenset forståelse av hva universitetsdemokrati innebærer. Makt som utøves av et demokratisk organ (som et fakultetsstyre) er pr definisjon alltid er å regne som legitim, og «overkjøring» derfra kan dermed ikke forekomme. Det er snarere når noen ytrer at «overkjøring» har forekommet, slik jeg gjorde, at demokratiet settes under angrep.

Jørgensen og Skivenes sin avgrensede demokratiforståelse kommer også til syne når jeg omtales som “kommende instituttstyrer som også har vært utenforstående til prosessen i fakultetsstyret”. Det impliseres her at jeg fordi jeg er nominert til instituttleder, og var «utenforstående» da den påståtte overkjøringen fant sted, burde la være å mene noe om hva skjedde. Jeg klarer ikke å se dette som noe annet enn et usaklig forsøk på å diskvalifisere meningsmotstandere fra universitetsdemokratisk debatt.

Her er kort sagt mye som er verdt å merke seg i forkant av både dekanvalget og det påfølgende fakultetsstyrevalget, særlig for institutter som kunne tenke seg å unngå samme behandling som sam-pol har fått, enten en kaller det overkjøring eller demokrati. Sammenslåings-saken dreier seg nemlig ikke kun om «en sak på ett institutt», som er blitt hevdet. Det er en sak av stor prinsipiell interesse for oss som ønsker et universitet med faglig selvstyrte grunnenheter som har reell demokratisk medvirkning også i de fire år som går mellom hver gang det er valg.

Powered by Labrador CMS