I VINDEN

Professor Erik Tonning.

Inviterer til toppmøte om å motvirke høyreekstrem terror

Hva har vi lært ti år etter? Hva kan samfunnet og globale organisasjoner gjøre bedre for å stoppe høyreekstrem radikalisering og terrorinnhold på nettet? Dette ønsker Erik Tonning å diskutere de neste dagene.

Publisert Sist oppdatert

I VINDEN

Navn: Erik Tonning, professor i britisk litteratur og kultur ved Institutt for fremmedspråk.

Aktuell med: Tonning er medarrangør for konferansen 22 July 2011 at Ten: Commemoration and Commitment som går av stabelen 25.-27. august.

Hvordan har det vært å jobbe med konferansen?

Veldig intenst for det har vært så mange aktører inne i bildet som skal samordnes, og fordi dette er kommet i stand på relativt kort tid. Men veldig givende, for det er få spørsmål som kan være viktigere.

Hvor fikk dere ideen fra/hvordan fant dere sammen alle fire forskningsgruppene?

Initiativet til et toppmøte kom fra Centre for Analysis of the Radical Right og Khalifa Ihler Institute, og jeg har bygget et akademisk rammeverk rundt dette her ved UiB, hvor målet var å vise frem våre sterke forskningsmiljøer og fremtredende enkeltforskere med mye internasjonal erfaring, og å bidra med vår kunnskap inn mot bekjempelse av høyreekstrem terror.

Det er for eksempel uhørt at terror-manifester med bombeoppskrifter fortsatt kan sirkulere fritt: Dette burde behandles som noe like kriminelt som for eksempel overgrepsmateriale.

Professor Erik Tonning

Hvordan har dere fått med alle disse tunge aktørene?

Det er en kombinasjon av nettverksbyggingen til UiB og medorganisatorene CARR og Khalifa Ihler.

Hva håper du kommer ut av konferansen?

En konkret arbeidsplan som de globale aktørene og sivilsamfunnet kan forplikte seg til å jobbe videre med. Dette bør også innebære konkrete økonomiske ressurser.

Hva skal til for å stoppe høyreekstremistisk radikalisering?

Det handler mye om misbruk av våre felles offentlige rom på nettet. Det er for eksempel uhørt at terror-manifester med bombeoppskrifter fortsatt kan sirkulere fritt: Dette burde behandles som noe like kriminelt som for eksempel overgrepsmateriale. Konferansen skal følge opp det viktige initiativet Christchurch Call to Eliminate Terrorist and Violent Extremist Content Online som Norge også er medgrunnleggernasjon i.

Videre er det viktig å bli klar over hvordan strukturen i dagens høyreekstremisme fungerer, dette radikalt apokalyptiske verdensbildet med dets forestillinger om krig og kamp mot demoniserte fiender. Det er et overveldende flertall som forkaster ren nynazisme, og dette er helt marginalisert i vestlige demokratier; men det samme kan ikke sies om såkalt anti-islamisme. Men den ideologiske strukturen er nesten identisk, det er bare fiendebildet som er byttet ut, fra jøder til muslimer. Hvis denne innsikten blir langt mer allment akseptert så har vi gjort noe vesentlig for demokratibyggingen.

Hva er det som gjør at høyreekstremismen er på fremmarsj?

Professor Erik Tonning inviterer til et internasjonalt diskusjonsforum om å motvirke høyreekstrem terror.

Igjen må vi tilbake til nettets ekkokamre, hvor dette tankegodset sprer seg med en enorm hurtighet og i stadig nye former og uttrykk, noen av dem spesifikt rettet mot ungdom. For noen tiår siden måtte de som skulle spre dette lage egne stensiler og sende ut brev i anonyme konvolutter. Nå er dette en velsmurt propagandamaskin som er tilgjengelig for alle, og som hjelpes av algoritmer som serverer mer og mer av samme typen informasjon når man først har klikket på noe.

Det har også vært en stadig forsterkende ekstremisme globalt siden 11. september 2001, med Al-Qaida, ISIL og nå igjen Taliban som har fremstilt ‘Vesten’ som ‘korsfarere’, en retorikk som den anti-islamistiske bevegelsen har hengt seg på, med utslag i terror-handlingene til blant andre Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant som stod bak New Zealand angrepet i 2019 og var direkte inspirert av Breivik. Vi har hatt selvforsterkende apokalyptiske fiendebilder som har fått utfolde seg i en årrekke.

Fem kjappe

Rektor for en dag – hvilken sak tar du først tak i?

Skroting av den håpløse ‘redesignmodellen’ for utvikling av studieprogram.

Hva gjør du helst når du ikke er på UiB?

Tid med familien.

Kan du anbefale én bok flere UiB-folk bør lese?

I denne sammenhengen anbefaler jeg Frances L. Flannery, Understanding Apocalyptic Terrorism: Countering the radical mindset.

Du får en tidsmaskin! Til hvilken tid drar du til og hvorfor?

London, 26. desember 1606, hoffet til Kong James I, for å se Shakespeares King Lear. Dette stykket er ganske enkelt det beste som noen gang er skrevet, og jeg ville dratt for å se datidens regi og skuespillernes fremstilling. Og gjerne en seidel med Shakespeare selv etterpå.

Hvilket sted i Bergen viser du først til en som er ny i byen?

Vandring på Fjellveien.

Powered by Labrador CMS