NYHET

DIGI-emner i Mitt UiB.

Stor pågang av søkere til nye DIGI-emner

I høst lanserte UiB en pakke med digitale emner hvor alle studenter på universitetet kan tilegne seg digital kompetanse. Det har vært gode søkertall til emnene med et gjennomsnitt på over 200 søkere per emne.

Publisert

DIGI-emnene skal være et tilbud til studenter som har lyst til å tilegne seg grunnleggende digital kompetanse, uten at man trenger å ha noen forkunnskaper på fagområdet.

Prorektor Pinar Heggernes.

Det var beregnet 200 plasser per emne og det har vært stor pågang til dem, noen av emnene nærmer seg eksamen allerede. I gjennomsnitt var det 227 påmeldte til 2,5 poengs-emnene ved påmeldingsfristen og DIGI111 – Algoritmer og programmering hadde flest påmeldinger med 278 oppmeldte ved fristen.

- Vi syns det er spennende at så mange av våre studenter ønsker å tilegne seg kunnskap på ulike tema innen digitalisering. Digitalisering bringer med seg både utfordringer og muligheter innen alle fagområder, og nettopp derfor ønsker vi å tilby alle våre studenter kunnskap på dette området, sier prorektor ved UiB, Pinar Heggernes, og peker på flere konkrete utfordringer:

At søkingen til disse emnene er så stor, tror jeg skyldes at studentene anser denne kompetansen som viktig for deres fremtidige karrierer.

Prorektor Pinar Heggernes

- I dag vet vi at demokratiske prosesser kan påvirkes av algoritmer, og falske nyheter kan brukes i målrettet propaganda. Kunstig intelligens kan generere velskrevne tekster på ulike språk med det budskap man måtte ønske, samt troverdige falske bilder og videoer. Bruken av digitale og automatiserte prosesser innen velferdstjenester påvirker ulikhet, rettferdighet og diskriminering.

DIGI-EMNENE:

Grunnleggende digital kompetanse:

DIGI110 - Fantastiske data

DIGI111 - Algoritmer og programmering

DIGI112 - IKT-sikkerhet

DIGI113 - GDPR og personvern

DIGI114 - Kunstig intelligens

DIGI115 - Data og demokrati

Innføringsemner:

DIGI100 - Digital student

DIGI101 - Digital kildekritikk

Emnene som gir grunnleggende digital kompetanse gir 2,5 studiepoeng.

Man melder seg opp gjennom StudentWeb og fristen var 1. september.

Les mer om emnepakken her.

Digitalisering på ulike fagområder

DIGI-emnene skal gi en forståelse av hvordan digitalisering påvirker ulike deler av samfunnet. Her kan studentene lære om algoritmer og programmering, datasikkerhet, personvern, kunstig intelligens, hvordan digitaliseringen påvirker demokratiske prosesser, digital kildekritikk og om UiBs egne digitale tjenester.

Ulike fagmiljøer står for undervisningen i emnene og tilpasser undervisningen til studenter som ikke kjenner til fagområdet fra før.

Juss-student tar flere DIGI-emner

Astrid Fisher er fjerdeårsstudent ved juridisk fakultet og har meldt seg opp til fire av DIGI-emnene. I disse dager nærmer det seg eksamen i tre av dem. Hun tar DIGI110, DIGI111, DIGI112 og DIGI113.

- Jeg synes fagene virket relevante, særlig faget om GDPR og personvern, det er jo noe som man kan jobbe med etter jussen. Også de andre fagene, for eksempel datasikkerhet er viktig for alle bedrifter, og det å jobbe med data i hverdagen er noe vi alle gjør. Så jeg synes at dette er kunnskap som kan være fint å ha, sier Fisher.

På spørsmål om hva hun kan tenke seg til at hun kan få bruk for DIGI-emnene til, kommer Fisher med flere konkrete eksempler:

- GDPR og personvern tror jeg kan være veldig relevant. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre videre, men det kan alltids komme noe innenfor det ved at det skal opprettes firmaer som driver med personopplysninger og lignende. Det samme med datasikkerhet. Jeg har vært trainee hos et par advokatfirmaer, og der ser vi at mer og mer blir digitalisert. Eksempelvis jobbes det nå med å lage autonome skip, skip som går uten mannskap. Slike skip vil være særlig utsatt for hacking når skipet styres fra et “remote control centre” på land. Da vil det kunne oppstå problemstillinger, også juridisk, forteller hun.

Astrid Fisher hører til ved det juridiske fakultet og tar flere av DIGI-emnene.

- Data blir en større og større del av samfunnet og våre liv, så det er sannsynlig at det vil dukke opp andre problemstillinger om datahacking også. Ved slike problemstillinger kan det være fint å ha litt grunnkunnskap slik at man forstår hva som kan ha skjedd, hva som kan være grunnen og hva man skal gjøre videre. Så jeg tror det er relevant for hva man gjør senere egentlig uansett hva man gjør. Datakriminalitet er jo også straffbart slik at det kan dukke opp problemstillinger innenfor strafferetten.

- Det kan nok oppstå problemstillinger rundt programmering også. For eksempel kan man ta patent på programmeringskoder og det kan jo komme konflikter rundt opphavsrett, og da tror jeg det kan være greit å ha litt kunnskap om programmering, legger Fisher til.

SLATE underviser i DIGI110

Professor ved institutt for informasjons- og medievitenskap, Barbara Wasson, er direktør for det nasjonale senteret SLATE – Centre for the Science of Learning & Technology (https://slate.uib.no/), og underviser i DIGI110. De ulike emnene handler om ulike vinklinger på hvordan digitaliseringen påvirker oss og DIGI110 – fantastiske data, tar for seg den dataen vi genererer digitalt.

- Emnet handler jo om data literacy og det er å få folk til å være bevisst på at vi genererer data og at vi gir bort data som betaling når vi for eksempel bruker sosiale medier, som Snapchat, Facebook og Instagram, men også når vi bruker bank-apper eller kjøper bussbillett, forteller Wasson.

- De siste årene har vi fokusert veldig mye på digital kompetanse og hvordan man kan bruke digitale verktøy, men jeg synes også at vi trenger kompetanse på hva som skjer med data som vi genererer når vi interagerer med verktøyene, sier Wasson, - Da er det både synlig data/metadata og skyggedata, eller «hidden data», og det er når vi ikke vet at det lagres data om oss, som vi gir bort. Her har førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka ved det juridiske fakultet også bidratt med en introduksjonsmodul om GDPR og hvilke rettigheter vi har når det kommer til data. Nøkkelordet her er at vi må være kritiske til at alle disse dataene blir generert.

Tilrettelagt undervisning

Undervisningen i disse emnene er også tilrettelagt slik at den ikke skal kollidere med annen undervisning. Derfor foregår undervisningen i disse emnene på ettermiddager og kveldstid.

- Når det gjelder digital kunnskap til alle studenter, mener vi at emnepakken vi tilbyr er et foregangsarbeid, og vi har ambisjoner om å videreutvikle tilbudet vårt med flere emner og til våre kolleger. I vår dialog med næringsliv og offentlig sektor i Norge møter vi også denne forventningen uavhengig av bransje og fagområde, sier prorektor Heggernes.

Fisher forteller at det enn så lenge ikke er blitt ett problem med at det er for mye arbeid å ta DIGI-emnene ved siden av sine vanlige fag.

- Det har gått greit, men hvis man skal ta det samtidig tror jeg kanskje man må like å være litt travel og like å studere, forteller hun, men jeg synes fagene har vært veldig greit lagt opp, slik at det har vært mulig å kombinere med studier.

Digitalt pensum for DIGI110.

DIGI110 innebærer et arbeidsomfang på ca. 67 timer fordelt bare over syv uker og emnet har hatt to forelesninger, en ved oppstart og en oppsummering før eksamen. Utenom dette har studentene måtte jobbet selvstendig med pensum. Pensum i DIGI110 har vært tilgjengelig for studentene digitalt, her har SLATE og DigitalNorway utviklet nettstedet Datareisen.no sammen med NewsLab og Feed med støtte fra Kompetanse Norge. På Datareisen.no finner studentene innhold rundt data, digitalisering og datafisering i de tre første kapitlene. Obligatoriske quizer og oppgaver er laget for hver modul og har vært tilgjengelig for studentene gjennom Mitt UiB.

Wasson forteller at hun har fått gode tilbakemeldinger fra studentene på det digitale pensumet og oppgavene de har fått.

- Ene oppgaven var at de skulle lage en datavisualisering fra data fra deres eget liv. Her har studentene vært kjempekreative med dataene og visualiseringene av dem. Flere har sagt at det er det mest spennende og artigste emnet de har tatt og mener at alle studenter burde få med seg kurset, utdyper Wasson.

- Det var en kjekk oppgave, også har vi hatt mye quizer, det syns jeg er gøy og det er jo det eksamen blir også. Eksamen er én times flervalgs-quiz, som foregår digitalt og vurderes til bestått / ikke bestått, forteller DIGI-student Astrid Fisher. - Det er ikke veldig omfattende fag og det er nok ikke så vanskelig å bestå om man legger inn litt innsats. Men det handler mer om å at det er fint å ha den generelle kunnskapen, jeg setter mer pris på det enn å bestå den eksamenen og få de 2,5 studiepoengene.

FAKTA

DIGI-emnene undervises av ulike relevante fagmiljøer ved universitetet. Senteret SLATE, institutt for informatikk, det juridiske fakultet, institutt for informasjons- og medievitenskap, universitetsbiblioteket i samarbeid med institutt for filosofi, UiB læringslab, studieavdelingen og IT-avdelingen er alle med på å undervise i emnene.

Powered by Labrador CMS