NYHET

det matematisk-naturvitenskapelige fakultet startet med vennematching for studenter som vil bli kjent med sine medstudenter. Bildet er tatt i 2019.

Vennematching for ensomme studenter

Det kan være vanskelig å få nye venner under en pandemi. Nå har det matematisk-naturvitenskapelige fakultet startet med vennematching.

Publisert Sist oppdatert
Fakultetsdirektør på Matnat Elisabeth Müller Lysebo

– Det hele startet med at noen eksterne kontaktet meg og spurte om de kunne bidra med noe overfor studenter som følte seg ensomme, da begynte idene og strømme på og vi satset på Vennematching, forteller fakultetsdirektør på det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Matnat) Elisabeth Müller Lysebo.

Vennematching går ut på at studenten fyller ut og sender inn et «påmeldingsskjema» og ut fra dette settes studentene sammen i grupper.

– Ordningen har blitt tatt godt imot og vi opplever at det er stor interesse for å bli kjent med sine medstudenter. Vi har satt sammen ca 100 studenter i forskjellige vennegrupper, sier studiesjef på Matnat Ingrid Christensen.

Må tenke nytt rundt sosialisering

Pandemien påvirker omtrent alle aspekter ved hverdagen, kanskje er det sosialisering som påvirkes i størst grad. Samfunnet er derfor tvunget til å tenke nytt rundt hvordan vi kan få til møteplasser når fysisk oppmøte ikke er et alt reelt alternativ.

Studiesjef på Matnat Ingrid Christensen

– Studentenes vanlige møteplasser som fadderuke, forelesning, kantina og studenpubben er stengt. Når mange sitter alene på hybelen i en by de ikke kjenner så godt er det viktig at alle bidrar med det de kan for å redusere ensomheten og prøver å skape et studentmiljø. Derfor trengs dette, og jeg håper disse gruppene vil utvikle seg til å bli verdifulle sosiale møteplasser for studentene, sier Christensen.

Det er de til enhver tid gjeldende retningslinjene fra Regjeringen og kommunene som setter rammene for hvordan en kan omgås. Det er derfor viktig å være kreativ for å finne gode løsninger.

– Vi har latt det være opp til hver enkelt gruppe hvordan de ønsker å organisere seg og hva de finner på. Det må jo tilpasses de enkeltes behov og ønsker, sier Christensen.

– Når det er så mange begrensninger og retningslinjene endres raskt kan det være krevende å vite hva man skal finne på. Jeg oppfordrer derfor alle som har innspill og ideer til aktiviteter eller andre tiltak til å dele disse, understreker Christensen.

Gode erfaringer

Selv om vennematching er helt nytt er det over 100 studenter som har blitt satt sammen i grupper allerede. Tilbakemeldingene fra disse er gode så langt, og det planlegges oppfølging fremover.

– Vi er helt i startfasen. Så vi kommer til å starte med å følge opp noen av gruppene for å få høre deres erfaringer. Ut fra deres tilbakemeldinger vil vi se om det er noe vi bør gjøre annerledes for at gruppene skal fungere bedre. Vi er veldig spente på tilbakemeldingene, sier Christensen.

Powered by Labrador CMS