DIGITALISERING

Prorektor Pinar Heggernes er glad for at DIGI-tilbudet slår bredt an.

Arbeidslivet i kø for å ta videreutdanning i digitalisering

Denne våren får vi 900 nye studenter på UiB. De kommer fra alle deler av arbeids- og næringslivet og skal ta små, nettbaserte emner for å lære mer om data, digitalisering, algoritmer og programmering.

Publisert

– Vi er veldig glade for og positivt overrasket over at disse emnene har slått såpass godt an i alle deler av arbeidslivet, både her på Vestlandet og ellers i landet, sier Magnus Svendsen Nerheim, prosjektleder for DIGI-satsingen ved UiB. Med til sammen 900 påmeldte og lange ventelister snakker vi rekordpåmelding for et videreutdanningstilbud ved UiB.

Partnere med på laget

DIGI-emnepakken ble i utgangspunktet utviklet som et tilbud for studenter og etter hvert ansatte ved UiB for å gi økt digital forståelse, kunnskap og kompetanse på tvers av fag og arbeidsområder.

Fra og med våren 2024 rulles emnene også ut for eksterne deltakere under merkelappen Digital kompetanse for arbeidslivet. Prosjektet er støttet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og skal bidra til å heve den digitale grunnkompetansen i arbeidslivet, primært hos små og mellomstore bedrifter på Vestlandet. Digital Norway, Bergen Næringsråd og NAV Vestland er med som samarbeidspartnere, i tillegg til regionale aktører som Nordhordland Næringslag og Hardanger og Voss Næringshage. UiB har også etablert et samarbeid med Vestland fylkeskommune, som er arbeidsgiver for alle lærere i de videregående skolene i regionen.

– Det har vært helt avgjørende å ha gode samarbeidspartnere med på laget, som har bidratt med både innspill til justeringer og med å gjøre tilbudet kjent i sine nettverk og medlemsbedrifter, forteller Bo Byrkjeland, leder for UiB Videre.

Butikkmedarbeidere og digitaliseringsdirektører

De to første emnene ble åpnet for søknad rundt jul, hhv. DIGI610 Fantastiske data og DIGI611 Algoritmer og programmering, i første omgang med 300 plasser hver. Med en nærmest eksplosiv interesse fra alle deler av arbeidslivet måtte taket på antall deltakere raskt heves og status nå like før oppstart er fulle emner med lange ventelister. Prosjektleder Magnus Nerheim gleder seg over stort spenn i bakgrunnen blant de påmeldte.

– Deltakerne kommer både fra offentlig sektor samt små og store bedrifter over hele landet, og vi finner både advokater, helsepersonell, butikkmedarbeidere og digitaliseringsdirektører på listen.

Digital kompetanse trengs i alle deler av arbeidslivet

Prorektor Pinar Heggernes er også glad for at DIGI-tilbudet slår bredt an.

– Digitale teknologier endrer alle deler av samfunnslivet og ikke minst hvordan yrkene utføres. Forståelse for hvordan algoritmer fungerer og hva data kan brukes til, blir derfor stadig viktigere, på tvers av bransjer og sektorer, sier Heggernes.

Hun får støtte fra næringspolitisk rådgiver Sverre Simen Hov i Bergen Næringsråd, som er begeistret for å se den store interessen for DIGI-emnene ved UiB.

– Det er viktig at både enkeltpersoner og virksomheter tilegner seg oppdatert digital kunnskap, og Bergen Næringsråd er glad for å delta som partner i dette arbeidet på vegne av næringslivet i regionen. Initiativet er potensielt av stor betydning for å fremme digital kompetanse og dermed vekst, innovasjon og bærekraft på tvers av ulike bransjer.

Powered by Labrador CMS