NYHET

Høsten 2021 legges det opp til mer fysisk tilstedeværelse på campus

Slik blir studiestart og høstsemesteret

Her får du svar på de vanligste spørsmålene om studiestart og høstsemesteret på UiB.

– Vi ønsker alle studenter og ansatte velkommen til fysisk studiestart i august, innenfor de smittevernreglene som gjelder, forteller rektor Margareth Hagen. Hun gleder seg til en campus som myldrer av liv når studenter og ansatte får vende tilbake til campus, selv om det blir i små grupper i begynnelsen.

Både studenter og ansatte kan forvente å få komme fysisk tilbake til campus til høsten, så lenge situasjonen ikke endrer seg.

– Vi planlegger for fysisk oppmøte innenfor de smittevernreglene som er gjeldende, og håper at det skal være mulig for alle å komme tilbake på campus i høst, sier Hagen.

Så mye fysisk undervisning som mulig

Også studentene skal få vende tilbake campus i høst. Det er planlagt fysisk undervisning så mye som mulig, selv om avstandsregler og smittevernhensyn setter grenser for hvor mange som kan samles.

Der det ikke er mulig å gjennomføre undervisning er det planlagt digital undervisning eller hybridundervisning.

– Uansett hvordan smittesituasjonen utvikler seg vil vi jobbe for å holde campus åpen så mye som mulig, for å sikre studentenes arbeidsplasser og et sted å møtes i studietiden, forteller rektor.

Allmøte om høstsemesteret på UiB.

Fortsatt viktig med smittevern

Smittevern vil fortsatt være veldig viktig for alle som skal møtes fysisk på campus. Nasjonalt er det lagt opp til at universiteter, høgskoler og fagskoler kan gjennomføre ordinær undervisning, så lenge undervisning og aktiviteter er i tråd med de gjeldende bestemmelsene og rådene om smittevern.

– Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere retningslinjene slik at alle ansatte og studenter skal vite hvordan de skal forholde seg til smittevern på campus, forteller Bedriftshelsetjenesten ved UiB (BHT).

De grunnleggende smitteverntiltakene vil fortsatt være:

  • Syke personer skal holde seg hjemme (selv om de er vaksinerte)
  • God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold
  • Kontaktreduserende tiltak.

– Det er viktig at ansatte og studenter overholder smittevernreglene også når vi kommer tilbake på campus, og fortsetter å holde seg oppdatert på uib.no/korona, sier BHT.

Hjemmekontor eller på kontoret?

Slik situasjonen er nå planlegges det for at alle ansatte skal kunne vende tilbake på jobb i høst.

Ledere har ansvar for å sikre at smittevern er ivaretatt på egen enhet og at det er nødvendige tiltak som gjør det mulig med effektiv smittesporing ved en eventuell smittesituasjon. BHT kan gi nærmere veiledning til enheter som har spørsmål om håndtering av ordningen.

UiB har besluttet ny politikk for bruk av hjemmekontor etter pandemien. Her åpnes det for at teknisk- administrativt ansatte skal kunne benytte hjemmekontor inntil to dager i uken, etter avtale med nærmeste leder. Hovedregelen er at alle skal ha kontorplass på UiB. Når alle koronatiltak er opphevet vil den nye politikken være gjeldende.

- I løpet av pandemien har vi lært at vi kan jobbe svært effektivt på hjemmekontor og i digitale flater. Nå må vi klare å kombinere den digitale effektiviteten med tilhørighet og samhold i arbeidsmiljøet, forteller Hagen.

En god start for de nye studentene

For de nye studentene som starter i høst er det planlagt fysisk studiestart og fadderuke i mindre grupper. Hvis alt går etter planen, skal de nye studentene få møte hverandre fysisk igjennom hele studiestarten.

– Vi har planlagt for en situasjon som er lik den vi hadde i fjor, der det var begrensninger på hvor mange som kunne møte på hvert arrangement, sier Martin Lie Jakobsen, Fadderkoordinator ved UiB.

Dersom samfunnet åpner opp mer er fadderkoordinatoren klar for å skalere opp fadderuken også.

– Sammen med fakultetene skal vi ta godt imot de nye studentene og gi dem en god studiestart. De skal bli godt kjent med sine medstudenter og studentbyen Bergen, forteller han.

Her kan du lese mer om studiestarten.

Det er også planlagt fysisk velkomstseremoni for de nye studentene 16. august. Her vil det bli prosesjon, taler og musikk. I år overrekkes også rektorkjedet under seremonien for å markere at UiB har fått et nytt rektorat. Ansatte og studenter vil få invitasjon til å melde seg på seremonien, men det vil være begrenset med plasser. Seremonien strømmes også direkte.

Powered by Labrador CMS