NYHET

Ellen Hagen er travelt opptatt med å gi karriereveiledning til dyktige forskere som kommer innom UiB Ferd. Onsdag møtte hun Gustavo Adolfo Agudelo Cantero (t.h.) som skal disputere 7. mars.

Ett år med UiB Ferd Karrieresenter

Over 100 karrieresamtaler og nesten 40 kurs har blitt gjennomført siden oppstarten. – UiB Ferd har blitt møtt med godvilje overalt, sier Ellen Hagen, leder for UiB Ferd.

Publisert

UIB FERD KARRIERESENTER FOR YNGRE FORSKERE

I februar i fjor åpnet UiB Ferd dørene. Siden den gang har Hagen og resten av medarbeiderne på senteret nådd ut til nesten 500 yngre forskere med ulike tilbud innen karriereutvikling.

Pangstart

Da UiB Ferd åpnet, ble Universitetet i Bergen den første utdanningsinstitusjonen i Norge som etablerte et dedikert karrieresenter for yngre forskere. Senteret fikk umiddelbart mange henvendelser.

Ett år senere opplever de fremdeles stor pågang. Hagen forteller at kalenderen er full av karrieresamtaler, intervjutrening, karriereplanleggingsmøter og kurs.

– Det har tidvis vært utfordrende for oss å strekke til kapasitetsmessig. Vi har måttet lære mye nytt veldig fort. Men det er jo også kjempegøy, sier hun.

Møter et mangfold av problemstillinger

– UiB Ferds første år kan oppsummeres med tre ord; mangfoldig, lærende og viktig. Vi har virkelig fått se mangfoldet av karriererelaterte problemstillinger som yngre forskere møter, sier Hagen.

Ellen Hagen er glad for at UiB Ferds tilbud har blitt så godt mottatt, og jobber iherdig med å videreutvikle tjenestene sammen med resten av medarbeiderne.

Senterets målgruppe består av doktorgradskandidater, postdoktorer, førsteamanuenser og andre vitenskapelig ansatte som er relativt tidlig i sin karriere.

Hagen sier at slike forskere - på engelsk omtalt som «early stage researchers» - ofte havner i komplekse situasjoner knyttet til veivalg og overganger. Hun forteller at mange synes det er nyttig å sparre eller delta på kurs med noen som er trent i å snakke om karriere i og utenfor akademia.

– På UiB Ferd er vi heldige som har med oss mange dyktige UiB-kolleger. For eksempel professor Laura Saetveit Miles. Hun holder kurs om karriere i akademia som er ettertraktede og solide. Videre har Universitetsbiblioteket mange kurs i akademiske ferdigheter, og forsknings- og innovasjonsavdelingen bidrar med kompetanse innen finansiering og prosjektstyring.

UiB Ferd tilbyr individuell veiledning om jobbintervju. For tiden tester de ut rollespill som en del av veiledningen. Her tar karriereveileder Signe Knappskog på seg intervjuer-rollen under et prøveintervju.

Vil videreutvikle tilbudene

UiB Ferd har som oppdrag å tilby karrierefremmende aktiviteter til forskere, uavhengig av om de ser for seg en videre karriere ved UiB, ved en annen akademisk institusjon, eller i en helt annen sektor.

– Vi jobber nå med å utvide informasjonen vi tilbyr om karrierer i andre sektorer, sier Hagen.

– Vi er også i gang med å lage bedre oversikter over alle tilbudene våre. Forskere er travle og trenger å planlegge. Vi vil gjøre det så enkelt som mulig for dem å finne fram på nettsiden, sier hun.

Vi er ganske avhengige av at andre, som veiledere og forskningsrådgivere, kjenner til UiB Ferd og informerer videre.

Signe Knappskog

Signe Knappskog er karriereveileder ved UiB Ferd. Hun sier at det kan være utfordrende å nå ut med informasjon om tilbudene.

– Vi er ganske avhengige av at andre, som veiledere og forskningsrådgivere, kjenner til UiB Ferd og informerer videre til nykommere i fagmiljøene, sier hun.

Inkludering og utvikling i høysete

Hagen er glad for at UiB var framsynt nok til å starte opp UiB Ferd, og for at universitetsledelsen opprettholder fokus på å sette HR i forskning ut i praksis.

– UiB Ferd er viktig, både for den enkelte forsker som får en sparringspartner, og for UiB som institusjon. Ledelsen har sagt at alle UiB-ansatte skal oppleve inkludering og utvikling. Dette blir vektlagt både i prosjektet «HR i forskning» og nå i den nye strategien. UiB Ferd bidrar til å sette disse ambisjonene ut i livet, sier Hagen.

– Vi ønsker oss flere tilbakemeldinger på hvordan vi kan forbedre oss, både fra yngre forskere selv og fra andre med interesse for gruppen yngre forskere, sier Knappskog.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra forskere som sier at de er så glade for at UiB har fått et karrieresenter for yngre forskere. Det er selvsagt kjekt med slik positiv respons, men vi ønsker også å vite hva forskere savner i tilbudet vårt og få konstruktive forslag på hvordan vi bør utvikle oss videre, sier Knappskog.

Hagen håper også at UiB-kolleger vil fortsette å gi dem ris, ros og ønsker.

– UiB Ferd er til for UiB!

Powered by Labrador CMS