NYHET

Vurderingskomiteen for UiB idé sammen med programansvarlige ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiB.
Vurderingskomiteen for UiB idé sammen med programansvarlige ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiB. Fra venstre: Katrine Utaaker Segadal (FIA, UiB), Ashley Booth (professor ved KMD, UiB), Heidi Bjønnes Larsen (Vestland fylkeskommune), Kenneth Hugdahl, (professor emeritus, PSYKFAK, UiB), komitéleder Hilde Indresøvde (VIS Innovasjon), Jacob Grieg Eide (Scantrol Deep Vision AS) og Yves Aubert (programleder for UiB idé ved FIA, UiB).

1 900 000 kroner til gode ideer ved UiB

Værmelding for verdensrommet, autonome seil, vertikal dyrking i vann og en medisinapp er bare fire av de åtte innovative ideene som får støtte av UiB idé i år.

Publisert Sist oppdatert

UIB IDÉ

 • UiB idé skal gi vitenskapelig ansatte og studenter mulighet til å teste ut innovasjonspotensialet i ideer som har utgangspunkt i egen forskning eller studier, og som kan bidra til å skape innovasjonskultur på hele universitetet.
 • Programmet gir ikke bare finansiering, men også profesjonell rådgivning og støtte til lovende ideer.
 • Programmet er et tidlig-fase verifiseringsprogram, som hjelper i gang ideer som ennå ikke kvalifiserer til andre midler.
 • Den øvre rammen for programmet er 2 millioner kroner.
 • I år får totalt åtte prosjekter støtte: tre studentprosjekter og tre forskerprosjekter får maksimalt støttebeløp med henholdsvis 100 000 og 500 000 kroner hver, og to studentprosjekter delfinansieres med 50 000 kroner hver. 100 000 kroner er øremerket for UiB tidlig idé programmet.
 • Les mer på uib.no/ide

I år gjennomføres UiB idé for fjerde gang. Ordningen mottok totalt rekordmange 39 søkere; syv studentsøknader, 28 forskersøknader og fire søknader til UiB tidlig idé.

– Hovedmålet med UiB idé er å gi studenter og forskere ved UiB muligheten til å ta sine innovative ideer til neste steg, ved hjelp av prosjektmidler, råd og tilknytning til UiBs innovasjonsøkosystem. Samtidig skal programmet skape bevissthet om hvordan vitenskapelig produksjon kan føre til samfunnsverdi, og dermed bidra til UiBs innovasjonskultur, sier Yves Aubert som er leder for programmet UiB idé ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen.

Komitéen, som består av innovasjonseksperter både fra privat og offentlig sektor samt UiB, anbefalte finansiering av fem student- og tre forskersøknadene. Totalt får prosjektene 1 900 000 kroner i støtte.

– Det som gjerne skiller et UiB idé-prosjekt fra et mer typisk forskningsprosjekt, er at vi ber søkerne reflektere over den samfunnsmessige påvirkningen prosjektet vil ha, og tenke gjennom veien som må tas for å oppnå den faktiske effekten.

Yves Aubert, UiB idé

Penger til «værmelding» for romvær

Ett av forskerprosjektene som mottok støtte på 500 000 kroner i år er prosjektet Space weather preparedness for power grid operators.

– Prosjektet viser et høyt nivå av innovasjon, dekker et kritisk behov i kraftbransjen, og støttes av et kompetent og erfarent team, skriver komiteen i sin anbefaling.

I grove trekk går prosjektet ut går på å kunne levere «værmeldinger» fra verdensrommet som med større nøyaktighet enn tidligere kan forutse strømninger av geomagnetisk indusert strøm (GIC) skapt av solstormer. GIC kan i verste fall ødelegge eller svekke utstyr tilknyttet transmisjonsnettet for elektrisitet. En ekstrem romværhendelse kan potensielt forårsake opptil 2 billioner USD i skader i løpet av det første året. For kraftnettoperatører kan derfor muligheten til å forutsi GIC og iverksette forebyggende tiltak forhindre kostbare skader og tjenesteavbrudd.

Spencer Mark Hatch
Spencer Mark Hatch sitt prosjekt Space weather preparedness for power grid operators mottar 500 000 kroner fra UiB idé.

– Disse midlene har veldig mye å si for oss nå i oppstartsfasen. Pengene betyr at jeg har mulighet til å dedikere én til to arbeidsmåneder til kun til denne ideen, hvor jeg ellers hadde måttet prøve å finne en ledig time her og der. På grunn av disse midlene har også VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap fattet større interesse for ideen vår, forteller prosjektleder og forsker Spencer Mark Hatch ved Institutt for fysikk og teknologi.

Investering i innovasjonskultur

Ifølge Aubert kommer søknadene i stor grad fra fagmiljøer som har investert mye i egen innovasjonskultur og støttesystemer.

– Det handler ikke alltid så mye om hvilket akademisk felt ideen har sitt utspring fra, men om den institusjonelle viljen og handlingene. For eksempel har vi sett at strategisk innsats ved enkelte miljøer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har generert en god del søknader, forteller Aubert.

Yves Aubert
Yves Aubert er leder for programmet UiB idé ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiB.

Aubert trekker spesielt fram studieemnene i interaksjonsdesign og prototyping og bærekraftig innovasjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SFIen MediaFutures, elektivt emne i innovasjon og entreprenørskap ved Det medisinske fakultet og sivilingeniørprogrammer som Havbruk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som eksempler på fagmiljøer som har jobbet godt med innovasjonskultur.

Søknadene skal inkludere både en skriftlig søknad og en pitch foran en jury av innovasjonseksperter. I tillegg legges det vekt på at ideen skal skape verdi for en klart definert målgruppe.

– Det som gjerne skiller et UiB idé-prosjekt fra et mer typisk forskningsprosjekt, er at vi ber søkerne reflektere over den samfunnsmessige påvirkningen prosjektet vil ha, og tenke gjennom veien som må tas for å oppnå den faktiske effekten, sier Aubert.

Fullstendig oversikt over årets vinnere:

Studenter:

 • Ny ekstern defibrillator. Mads Malm Svenningsson; veileder Vegard Tuseth. Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet
 • Kasi – en kasuistikkapp for medisinstudenter. Erlend Thue, Jesper Andreas Viste, Gard Andreas Svendal, Jonas Hodneland Sundfjord og Trond August Flåtas; veileder Harald Gotten Wiker. Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet
 • Autonome seil for optimal utnyttelse av vind. Tom Gjerdevik Lepsøe, Viljar Helgestad Gjerde, Victor Heldal Stien, Hoa Thi Nguyen; veileder Bruno Antonio Roccia. Geofysisk institutt, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
 • Lappe: Plattform for klesreparasjon gjennom et nettverk av hobby-syere. August Aulie Arnesen, Emilie Hemsett, Ingvild Stensland, Momina Naz Majid, Leonita Brandal, Tale Torkildsen; veileder Thomas Ågotnes. Design, Fakultet for kunst, musikk og design/Institutt for informasjons- og medievitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Verti – Norges første kommersielt utviklede akvaponi. Ryan Day, Erlend Helle Nordberg; veileder Sigurd Handeland. Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Ansatte:

 • Space weather preparedness for power grid operators. Spencer Mark Hatch. Institutt for fysikk og teknologi, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
 • “Mine Medisiner” – digital applikasjon for smarttelefon. Arvid Rongve, Astrid Bjørke Jenssen, Mads Malm Svenningsson. Klinisk institutt 1, Det medisinske fakultet
 • AI-Powered Grading, Assessment & Feedback Tool. Olav Tenstad. Institutt for biomedisin, Det medisinske fakultet
Powered by Labrador CMS