NYHET

Professor Terje Einarsen har arbeidet i fem år med The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. A Commentary, Second Edition 2024. Boken har rundt 2000 sider, har mer enn 50 forfattere og nær 70 kapitler. Einarsen har selv forfattet tre av kapitlene, det ene sammen med Jessica Schultz (CMI), som har doktorgrad ved Det juridiske fakultet, UiB.

Prestisjeoppdrag til Terje Einarsen

Professor Terje Einarsen er redaktør av den nypubliserte kommentaren til FNs flyktningkonvensjon.

Publisert

OM BOKEN

  • Full tittel: The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol.
  • Redaktører: Andreas Zimmermann, Terje Einarsen og Franziska M. Herrmann (assistent).
  • Antall sider: 2032

Les mer på forlagets nettside

– Boken er nyttig for alle som jobber med flykningsrettslige spørsmål og flyktningkonvensjonen. Den kommer til å bli brukt av dommere, advokater og politikere over hele verden, sier professor Terje Einarsen, ved Det juridiske fakultet, UiB.

The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. A Commentary, Second Edition, er en kommentar som tar for seg flyktningkonvensjonen fra A til Å. Einarsen er redaktør av boken på Oxford University Press, sammen med professor Andreas Zimmermann, ved University of Potsdam.

– Hensikten med kommentaren er å gi en nøktern fremstilling av hvordan ulike artikler og paragrafer i flyktningkonvensjonen skal forstås. I tillegg viser boken hvordan konvensjonen er praktisert i ulike sammenhenger, sier Einarsen.

Utvikling krever oppdatering

Den første kommentaren til FNs flyktningkonvensjon ble utgitt i 2011. Selv om selve konvensjonen ligger fast, så skjer det hele tiden en utvikling innen folkeretten. Internasjonale og nasjonale domstoler tolker reglene litt ulikt gjennom årene, det kommer til nye konvensjoner og nye trender i nasjonal lovgivning eller utvikling av nye regler på regionalt nivå. Alt dette fører til at praksis og tenkning stadig endrer seg noe.

– Det har skjedd mye siden 2011. Det har gjort det nødvendige med en oppfølger nå, sier Einarsen.

Høy grad av anerkjennelse

Einarsen har jobbet med internasjonal flyktningrett i en mannsalder. Han bidro med to kapitler til den første kommentaren til flyktningkonvensjonen. I 2018 holdt han et juridisk og rettshistorisk foredrag i Berlin om flyktningrettens utvikling over 100 år, hvor medredaktør Andreas Zimmermann var sentral i et omfattende tysk forskningsprosjekt om folkerettens utvikling.

Dette er nok en del av forklaringen for hvorfor Einarsen ble spurt om å være medredaktør i den videre satsningen til Oxford University Press. Forlaget hadde positive erfaringer med førsteutgaven, som fikk svært gode bokanmeldelser og solgte godt, og ønsket derfor en andreutgave.

– Jeg personlig vurderer det som en høy grad av anerkjennelse, det å bli spurt om å være redaktør for et av de store prestisjeprosjektene til dette fremragende forlaget, sier Terje Einarsen.

Powered by Labrador CMS