NYHET

"Ordet er fritt?" viser hvordan studenter har formet den offentlige debatten, og løfter debatten om ytringsfrihetens grenser.

Utstilling om studentene og samfunnet rundt

Studenter i Bergen har gjennom årene vært viktige bidragsytere i lokale og nasjonale debatter. Utstillingen «Ordet er fritt?» på Universitetsmuseet forteller historien om studentengasjement, ytringsfrihet, og utviklingen av Studentersamfunnet.

Publisert Sist oppdatert

Ordet er fritt?

Arena for forskningskommunikasjon ved Universitetsmuseet og Studentersamfunnet i Bergen har i samarbeid satt opp utstillingen «Ordet er fritt?»

Utstillingen vil både hylle den engasjerte studentmassen som har vært med på å forme den offentlige debatten, og løfte debatten om hvor ytringsfrihetens grenser bør gå. Den stiller også spørsmålet om hvem som bør få tilgang på scener som påvirker det offentlige ordskiftet.

Publikum vil kunne oppleve utstillingen fra 21. oktober og ut januar 2021.

Inngangsbilletter er gratis for studenter ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet, samt alle som har medlemskap i Studentersamfunnet i Bergen inneværende semester.

- Utstillingen i seg selv formidler den lange tradisjonen for at studenter former samfunnet. Men prosessen rundt oppsetningen er et bevis på at det er menneskene, og ikke økonomiske midler, som er den fremste ressursen, sier Ingvild Heggertveit Hagesæter, leder av Studentersamfunnet i Bergen.

- Stolt av de frivillige

«Ordet er fritt?» ble åpnet under en markering for inviterte gjester 20. oktober. Utstillingen vil være åpen for publikum på Universitetsmuseet i Bergen fra 21. oktober og ut januar 2021.

Gjennom utstillingen får besøkende innblikk i hvordan studenter gjennom årene både har utfordret og utviklet akademia og samfunnet rundt, og at dette heller ikke har foregått uten diskusjoner internt i Studentersamfunnet.

Leder for Studentersamfunnet i Bergen, Ingvild Heggertveit Hagesæter.

Heggertveit Hagesæter sier at man ikke nødvendigvis trenger å melde seg inn i politiske partier eller være den som skriker høyest, men at man kan sette dagsorden gjennom engasjement, verdier og handlinger. Gjerne gjennom frivillige organisasjoner som Studentersamfunnet.

- Jeg er stolt av de frivillige pådriverne våre, hver eneste dag. Det er utrolig å se hva engasjement i enkeltpersoner kan utrette.

- Det har vært veldig interessant å samarbeide med studentene om denne utstillingen, sier kurator Åshild S.F. Thorsen.

Ytringsfrihet og studentengasjement

Utstillingen er åpen for publikum fra 21. oktober - og gratis for studenter ved UiB og HVL, samt de som har medlemskap i Studentersamfunnet.

Kurator for utstillingen ved Universitetsmuseet, Åshild S.F. Thorsen, sier at utstillingen har blitt til gjennom tett samarbeid mellom Universitetsmuseet og Studentersamfunnet. Mye av planleggingen har grunnet koronasituasjonen foregått digitalt, men slik har man også kunnet samarbeide med tidligere medlemmer av Studentersamfunnet, som i dag er spredt over hele landet.

- En slik utstilling kunne fort ha blitt et historisk tilbakeblikk, men temaer som ytringsfrihet og studentengasjement, som har fulgt Studentersamfunnet siden starten, er også veldig aktuelle i dag. Det har vært veldig interessant å samarbeide med studentene om denne utstillingen, og nå håper vi mange vil ta turen til Universitetsmuseet for å se den, sier kuratoren.

Vital debattarena

- Studentersamfunnet er en vital debattarena for Bergen og Norge, og var også viktig for opprettelsen av universitetet, sa UiB-rektor Dag Rune Olsen under åpningen tirsdag kveld.

I sin tale sa han at ytringsfriheten er en av de viktigste grunnsteinene for vårt demokratiske samfunn, og viste til at denne grunnsteinen er under press i flere deler av verden.

- Da er det avgjørende at vi har arenaer hvor selv de vanskeligste temaer kan diskuteres på et skikkelig vis og meningsbrytning skjer med respekt, sa Olsen, og la til:

- Universitetet er og skal være en arena for dette, og Studentersamfunnet i Bergen er det samme – og det har det vært lenger enn Universitetet i Bergen har eksistert. Samfunnet i Bergen vil uten tvil spille en viktig rolle for debattklimaet i samfunnet fremover, og med «Ordet er fritt?»-utstillingen løftes nettopp dette frem.

Historisk betydning

Direktør ved Universitetsmuseet, Henrik von Achen, sier at den akademiske kulturen som studentene er en integrert del av, har preget Europa siden 1100-årene. Han mener at arven fra akademia; tanken, analysen og kunnskapen, inspirerer studentene til å tenke nytt og prinsipielt og å stå opp for det frie ord.

- Det er ikke tilfeldig at studentene ofte er de som protesterer mot makten og undertrykkelsen. Det skjer ulike steder til ulike tider over hele verden. Det er ubekvemt for makthaverne, men alltid et håpets tegn, sier han.

Powered by Labrador CMS