FORSKER GRAND PRIX

Få med deg Rafael Rosales og de andre stipendiatene som konkurrerer i Forsker Grand Prix 28. september

Rafael Rosales er med på Forsker Grand Prix

Frem mot finalen 28. september vil du gjennom artikler i På Høyden bli kjent med de fem stipendiatene fra UiB som skal konkurrere om å være den beste forskningsformidleren i Bergen.

Publisert

FAKTA

Navn: Rafael Rosales

Alder: 27

Institutt: Senter for klima og energiomstilling (CET) og institutt for geografi

Hvor langet er du kommiet i graden? Jeg har ett år igjen av doktorgraden.

Tittel på ph.d.-prosjekt:

Planning for sustainable urban logistics: governance challenges for Norwegian cities

På norsk – Planlegging av bærekraftig bylogistikk: styringsutfordringer for norske byer.

Få gratisbillett til Forsker Grand Prix

FORSKER GRAND PRIX

Dato: 28. september

Tid: Klokken 19.00 (dørene åpner kl 18.00)

Sted: Mimes brønn på Høgskulen på Vestlandet (Kronstad)

Forsker Grand Prix er en formidlingskonkurranse der ti forskere får fire minutter hver til å engasjere publikum og dommere. Først i en innledende runde også i en finale hvor det er tre som står igjen.

I den innledende runden vil de ti forskerne presentere sin forskning på fire minutter, men kun tre går videre til finalerunden. Her får de fire nye minutter til å fenge både publikum og dommerne. Forskerne har brukt lang tid til å forberede seg, men hvem klarer å gå til topps når det virkelig gjelder?

Les mer om hva som skjer under Forskningsdagene i Bergen.

Hvorfor vil du delta i Forsker Grand Prix?

Som samfunnsviter og klima- og transportforsker syns jeg det er viktig å formidle det jeg forsker på og som stipendiat er det viktig å ha erfaring med forskningsformidling. Jeg er vant til å ha god tid til å formidle og forklare forskningen min. Det at vi får fire minutter til å fortelle om forskningen er en fin måte å lære oss å tenke nytt rundt formidling og sørge for at forskningen blir enklere å forstå for alle.

Hva gjorde at du valgte dette fagområdet?

I masteroppgaven min skrev jeg om byvekstavtalen i Stavanger-området. I denne avtalen er det satt mål om at personbiltrafikken i byområdet ikke skal vokse. Men transport av gods og tjenester står det ikke noe om, til tross for at det er forventet at transport av gods og tjenester vil øke i takt med befolkningsveksten. Derfor ønsket jeg å jobbe videre med koblingen mellom areal-og transportplanlegging i doktorgraden min, denne gangen med fokus på logistikk

Hva kan din forskning brukes til?

Det er mange elementer som en må ta hensyn til i byplanlegging. Transport av varer og tjenester er en av disse, og da er det mange aktører som må jobbe sammen. Frem til nå har godstransport i byer vært noe næringslivet har tatt seg av . Det er vanskelig for næringslivet å gjennomføre transport av varer og tjenester hvis varebilene ikke kommer seg frem. Min forskning ser på hvordan kommunene kan samarbeide med næringslivet om dette.

Hva håper du å få ut av FGP?

Jeg ønsker å nå ut med forskningen min. Det er ikke enkelt å få folk til å bry seg om logistikk, altså transport av varer, tjenester og avfall. Så jeg håper at å delta i Forsker Grand Prix kan utvikle meg til å tenke nytt om hvordan jeg snakker om forskningen min, slik at det blir lettere å holde på oppmerksomheten til folk. Vet du forresten hvorfor det er lagt asfalt på deler av Torgalmenningen? Det er på grunn av de tunge bilene som brukes til renovering av Sundt-bygget.

Hva ønsker du å gjøre når du er ferdig med dr.graden?

Jeg ønsker å fortsette å jobbe med klima- og energispørsmål. Helst her på CET, fordi det bidrar med et samfunnsvitenskapelig perspektiv i klimaforskningen. Det er mye klimaforskning fra et naturvitenskapelig perspektiv, og denne forskningen har bevist at menneskeskapte klimaendringer er ekte. Nå trenger vi å få med befolkningen og politikere på å gjøre noe. Derfor trengs det mer samfunnsvitenskapelig forskning på klimafeltet.

Powered by Labrador CMS