NYHET

Som mottakere av TMS Starting Grant, kan (f.v.) Erlend Grong, Salwa Suliman og Willem van der Bilt nå bygge opp grupper rundt egen forskning, innen henholdsvis matematikk, stamcelleforskning og klimaforskning

Millionstøtte til fremtidige forskningsledere

Erlend Grong, Salwa Suliman og Willem van der Bilt er tildelt årets Starting Grant fra Trond Mohn stiftelse (TMS).

Publisert Sist oppdatert

FAKTA

Erlend Grong, Matematisk institutt

Prosjekt: Geometry and Probability with Constraints (GeoProCo)

Tildelt kr. 7 161 100 (støtte UiB: kr. 8 816 000)

Salwa Suliman, Institutt for klinisk odontologi

Prosjekt: Immune-driven tissue regeneration: enhancing the efficacy of mesenchymal stem cell-based therapies by harnessing endogenous regulatory T cells (STEMreg)

Tildelt kr. 9 625 000 (støtte UiB: kr. 9 599 000)

Willem van der Bilt, Institutt for geovitenskap

Prosjekt: Past constraints on a warmer and wetter future Arctic climate (PASTFACT)

Tildelt: kr 9 932 700 (støtte UiB: kr. 10 661 000)

- Det er fantastisk og gledelig å gratulere Erlend Grong, Salwa Suliman og Willem van der Bilt og de respektive fagmiljøene som mottakere av årets TMS Starting Grant. Vi ser frem til å følge disse spennende prosjektene i årene som kommer, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Får bygge opp forskergrupper

Normalt blir mottakerne gjort stas på under årsmarkeringen til Trond Mohn stiftelse i Universitetsaulaen. Denne er i år avlyst grunnet koronasituasjonen, men mottakerne fikk torsdag tildelt blomster og plakett fra daglig leder i TMS, Sveinung Hole.

Grong, Suliman og van der Bilt kan nå gå inn i juletiden i visshet om at de på nyåret kan begynne jobben med å sette opp grupper rundt egen forskning, innen henholdsvis matematikk, stamcelleforskning og klimaforskning.

Fra formler til former

Erlend Grong har fått støtte til prosjektet: «GeoProCo».

Erlend Grong mottar Starting Grant fra daglig leder i Trond Mohn stiftelse, Sveinung Hole.

- Jeg føler meg glad og beæret for muligheten jeg har fått. Jeg syns prosjektet er veldig spennende, så nå gleder jeg meg til å få etablert en gruppe som kan jobbe med disse problemene sammen, sier Grong.

- Hva handler prosjektet om?

- Dersom du skal holde på med fysikk, finans, billedbehandling eller roboter, så vil matematiske formler ligge til grunn. Prosjektet mitt handler om hvordan vi kan bruke geometri til å få innsikt i disse ligningene; vi kan «se» løsningene ut ifra hvordan en form bøyer seg. Prosjektet vil ha et spesielt fokus på formler hvor usikkerhet og sannsynlighet spiller en rolle, sier Grong.

Han forklarer videre at prosjektet vil gjøre grunnarbeidet for nye verktøy for å forstå ligninger som dukker opp i finans og robotikk.

- I tillegg vil vi jobbe med hvordan vi kan lage algoritmer som gjør datamaskiner bedre til å løse problemer der former inngår, for eksempel i medisinsk billedbehandling.

Stamcelleforskning

Salwa Suliman mottar TMS Starting Grant til prosjektet «STEMreg».

Salwa Suliman og daglig leder Sveinung Hole i Trond Mohn stiftelse

- Tildelingen er en stor ære som jeg er veldig takknemlig for. Å få din forskningsinnsats anerkjent er enhver ung forskers drøm, smiler hun.

Sulimans forskning omhandler stamceller; spesielle celler som kan gjenopprette skadet vev og bein i en prosess kalt regenerering. I flere tiår har stamceller, spesielt fra beinmarg, blitt brukt i prosessen med å skape implanterbare erstatninger for bein som ikke heles. Imidlertid møter forskere på utfordringer, da pasienten sitt immunforsvar reagerer på de transplanterte stamcellene.

- Disse cellulære interaksjonene, som i stor grad er uutforsket og ikke forstått, påvirker stamcellebehandlingen. I mitt prosjekt vil jeg søke å forbedre effektiviteten av stamcellebaserte behandlinger for beinregenerering, ved å forstå hvilken rolle immunforsvaret spiller i denne prosessen, sier Suliman.

- Jeg håper prosjektet blir et springbrett for å utvikle nye og bedre metoder, som positivt kan påvirke hverdagen til pasienter med beinfeil og en aldrende befolkning der risikoen for brudd og dårlig utvinning blir større, sier hun.

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid både nasjonalt og internasjonalt med The Forsyth Institute (Harvard School of Dental Medicine), National University of Ireland Galway, University of Wuerzburg, Fraunhofer Institute for Silicate Research, University of Arkansas for Medical Sciences, Universitetet i Oslo og Haukeland universitetssjukehus.

Et våtere Arktis

Sveinung Hole overrekker blomster og plakett til Willem van der Bilt

Willem van der Bilt er den tredje forskeren som kan juble for en tidlig julegave fra Trond Mohn stiftelse, og tildeling til prosjektet «PASTFACT».

- Som mange vet, er Arktis et av områdene på planeten som blir hurtigst oppvarmet. Mindre kjent er det at regionen også blir mye våtere. Disse endringene vil ha global innvirkning.

Ifølge van der Bilt er det stor usikkerhet knyttet til dagens modeller for å måle denne utviklingen. Prosjektet vil bruke nye teknikker og modeller for å forbedre kunnskapen på feltet.

- Resultatene vil kunne hjelpe samfunnet til å være bedre forberedt på de globale konsekvensene av arktiske klimaendringer. Særlig ved å svare på om økt snøfall kan bidra til å kompensere for issmelting i en varmere fremtid og dermed forsinke stigningen i havnivået, sier van der Bilt, som også er tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning.

- Å motta TMS Starting Grant er et stort privilegium og en akademisk drøm som går i oppfyllelse. Denne muligheten er det beste springbrettet man kan ønske seg som en forsker tidlig i karrieren. Tildelingen vil også gjøre det mulig for meg å utnytte og fremme det unike analytiske potensialet ved vertsinstituttet mitt – Institutt for geovitenskap.

Svært gode evalueringer

- De tre vinnerne har seks svært gode eksterne evalueringer i ryggen og framstår som ambisiøse, kreative, drivende framtidige forskningsledere som vil slutte seg til rekken av de 41 som de siste 13 årene har blitt kvalifisert til Starting Grant fra Trond Mohn stiftelse, sier daglig leder i TMS, Sveinung Hole.

Universitetet i Bergen får med disse rekrutteringene forsterket sine strategiske satsinger innen viktige fag/tema. Vinnerne vil også inkluderes i et sterkt faglig fellesskap gjennom Karriereprogrammet for TMS STG-kandidatene, så forholdene ligger godt til rette for at de kan realisere sitt potensial både som forskningsledere og forskere.

- Stiftelsen gratulerer både vinnerne og UiB, og ser fram til å følge disse dyktige forskerne i årene som kommer. Vi er trygge på at de vil gjøre en forskjell, sier Hole.

Rektor Dag Rune Olsen er takknemlig for at familien Mohn og stiftelsen gjennom mange år har gitt store og samfunnsnyttige bidrag til forskningsformål ved UiB, blant annet gjennom midler til kompetansebygging, infrastruktur og utstyr, samt tematiske satsinger.

- Starting Grant-programmet har siden oppstarten rekruttert en lang rekke fremragende forskere til Universitetet i Bergen, og er et ypperlig eksempel på at bidragene fra stiftelsen har stor betydning både for UiB og samfunnet rundt oss, slår han fast.

Powered by Labrador CMS