NYHET

Arbeidsgruppen har nå levert sine anbefalinger om samarbeid mellom UiB og NORCE. Fv: Jan Erik Askildsen, Are Straume, Benedicte Løseth, Monica Sandnesmo, Helge Dahle, Ingrid Helgøy og Hans Kleivdal. Dekan Per Bakke var også med i arbeidsgruppen, men kunne ikke være tilstede på bildet.

UiB og NORCE tar grep for å styrke Vestlandets forsknings- og innovasjonskraft

Opprettelsen av et samarbeidsutvalg, flere faste møtepunkter og etablering av en felles finansiell stimuleringsordning for samarbeidsprosjekter innen forskning og innovasjon. Det er blant grepene som skal forsterke samarbeidet mellom UiB og NORCE, og styrke Vestlandet som en kunnskapsregion.

Publisert

Arbeidsgruppen

Fra UiB:

 • Benedicte Løseth, direktør, Forsknings- og innovasjonsavdelingen (leder)
 • Jan Erik Askildsen, dekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Per Bakke, dekan, Det medisinske fakultet
 • Helge Dahle, dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fra NORCE:

 • Steinar Meling, organisasjonsdirektør (frem til desember 2020)
 • Monika Sandnesmo, leder samfunnskontakt og kommunikasjon (fra desember 2020)
 • Ingrid Helgøy, konserndirektør Samfunn
 • Hans Kleivdal, konserndirektør Miljø

Sekretær: Are Straume, UiB.

.Ledelsene ved UiB og NORCE etablerte høsten 2019 en arbeidsgruppe for å se på hvordan samarbeidet mellom institusjonene kan styrkes. Gruppen ble bedt om å se på muligheter og utfordringer, samt foreslå retningslinjer og anbefalinger for samarbeidet videre.

Fredag 5. februar slapp gruppen sin rapport «Sammen for å skape – styrket samarbeid». I rapporten blir det anbefalt at:

 • Det etableres et fast samarbeidsutvalg mellom NORCE og UiB, som blant annet skal videreutvikle og styrke samarbeidet innen innovasjon og kommersialisering.
 • Det etableres faste formelle samarbeidsmøter mellom dekaner ved UiB og konserndirektører i NORCE. Disse skal møtes minimum 2-3 ganger årlig, og status for arbeidet med utvikling av nye eller eksisterende sentre, eller andre større forskningssamarbeid, er faste punkt.
 • Det etableres en UiB-NORCE finansiell stimuleringsordning for å fremme flere samarbeidsprosjekter innen forskning og innovasjon.
 • Det etableres som førende prinsipp at prosjektleders og prosjektledelsens hovedansettelsessted avgjør plassering av et samarbeidsprosjekt.
 • UiB utreder en modell for å bygge opp samarbeidet for å styrke forskning og arbeidslivsrelevans i utdanningene.

For å styrke identiteten til samarbeidet, er det også utarbeidet forslag til felles visuelle profiler som kan brukes i samarbeidet om EU-satsinger som en del av det felles kontorfellesskapet i Brussel. UiB og NORCE skal utforme en felles strategi og aktivitetsplan for kommende år for å styrke samarbeidet om Brusselkontoret.

Les hele saken om arbeidsgruppens anbefalinger på uib.no.

Powered by Labrador CMS