NYHET

Prorektor Margareth Hagen leder arbeidet med Kvalitet i forskning ved UiB.

Skal styrke forskningen ved UiB

Prosjektet «Kvalitet i forskning» skal undersøke rammer for forskningen i fagmiljøene ved UiB og gi råd om hvordan universitetet bør legge til rette for å sikre høy forskningsaktivitet, eksternfinansiering og god publisering.

Publisert Sist oppdatert
UiBs program for kvalitet i forskning

- Vi skal ikke evaluere og bedømme forskningen som gjøres av fagmiljøene våre, men vi er ute etter å forstå hvordan UiB som institusjon legger til rette for at fagmiljøene har rammevilkår som sikrer god forskning, sier prorektor Margareth Hagen, som leder styringsgruppen for prosjektet.

Her kan du lese mer om prosjektet

For å forstå mer av dette, skal det gjøres en kartlegging i forskningsmiljøene ved Universitetet i Bergen. Den skal bestå av både spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer med forskere og instituttledere.

Noe av det en ønsker å finne ut er hvilke utfordringer forskningsmiljøene har, hva fungerer bra i dag og hvordan man skal legge til rette for å ha en høy forskningsaktivitet ved UiB.

Ledende i Europa

Bakgrunnen for prosjektet strekker seg tilbake til et vedtak i universitetsstyret i oktober 2019, der det ble vedtatt å gjennomføre et prosjekt for å vurdere universitetets mål som forskningsinstitusjon og hvordan man kan tilrettelegge for en sterk utvikling over tid.

Prorektor Hagen er tydelig på at UiB har høye ambisjoner for forskningen.

- Vi har sterke forskningsmiljøer innen alle fagområder, og skal jobbe for at vi også i fremtiden skal være et ledende europeisk forskningsuniversitet i kunnskapsbyen Bergen, sier hun.

Universitetet i Bergen er et breddeuniversitet med et bredt spekter av forskningsfelt og tradisjoner. De ulike feltene har interne standarder for vitenskapelig kvalitet og hvordan kvaliteten kan vurderes.

Hagen er tydelig på at dette ivaretas i arbeidet som nå pågår.

- Det er viktig for oss at arbeidet tar hensyn til fagenes egenart, og vi skal ha med dette perspektivet gjennom hele rapporten, sier hun.

Arbeidet som nå er satt i gang skal ferdigstilles i en rapport som skal være klar våren 2021. Rapporten skal konkretisere hvilke betingelser som fremmer gode fagmiljø og forskningskvaliteten.

Powered by Labrador CMS