NYHET

Miljøkoordinator ved UiB, Helene Wiken og realfagstudent Anne-Line Sørberg.
Studenter fra Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet og studentorganisasjonen Spire, samt representanter fra Universitetsmuseet og TV-aksjonen var blant deltakerne på ryddeaksjonen.
Ryddeaksjonen ble arrangert av UiB i samarbeid med In the same boat, Bergen og omland friluftsråd, Havkollektivet, Om i morgen, Naturvernforbundet Hordaland og Sammen.
Plastryddeaksjon 2020.
Miljøkoordinator ved UiB, Helene Wiken.
Totalt 1,2 tonn plast ble ryddet på knappe tre timer.
Bærekraftspilot ved UiB, Mari Froastad, og realfagstudent Oscar Dos Santos Kvalsvik.
Plastryddeaksjon ved Hellesøy, 19. september 2020.
Katrine Kongshavn ved Universitetsmuseet i Bergen, under plastryddeaksjonen.
Plastryddeaksjon ved Hellesøy, 19. september 2020.
Organisasjonene In the same boat og Bergen og omland friluftsråd stod for organiseringen på aksjonsstedet, og tok deltakerne ut med båter.
Plastryddeaksjon ved Hellesøy, 19. september 2020.

Ryddet 1,2 tonn plast på tre timer

Universitetet i Bergen og en rekke samarbeidspartnere satte på Strandryddedagen 2020 kursen mot havgapet utenfor Hellesøy. På knappe tre timer ble fangsten 1,2 tonn plast. Se bildene her.

Publisert Sist oppdatert

Plast i havet

  • I januar 2017 åpnet UiB-forskere opp magen på en strandet hval utenfor Sotra. Det viste seg at magen var full av plast og at dyret derfor ikke fikk i seg næring. Den ble raskt kjent som «Plasthvalen», vakte stort engasjement og skapte overskrifter verden over.
  • En undersøkelse Opinion utførte for UiB i januar 2020 viste blant annet at syv av ti nordmenn mener Plasthvalen har økt befolkningens bevissthet om marin forsøpling.
  • Strandryddeuka arrangeres årlig av Hold Norge Rent.

Ryddeaksjonen 19. september markerte avslutningen på UiB sin plastdugnad under Strandryddeuka 2020. I Plasthvalens ånd har universitetet, sammen med gode samarbeidspartnere, satt fokus på plastproblematikken både på land, til havs - og under havoverflaten.

Grunnet smittevernhensyn ble aksjonen gjennomført i mindre grupper, med totalt 40 inviterte plastryddere og mannskap. Engasjerte studenter sitter igjen med sterke inntrykk, etter å med egne øyne ha sett det enorme omfanget av plastforsøplingen langs kysten vår.

Takk for samarbeidet til våre partnere gjennom disse to ukene: In the same boat, Bergen og omland friluftsråd, Naturvernforbundet Hordaland, Havkollektivet, Om i morgen og Sammen.

Powered by Labrador CMS