NYHET

Rektor Margareth Hagen og leder av Studentparlamentet Sandra Amalie Lid Krumsvik er glade for tildelingen.

Milliondryss til studentjobber på UiB

Universitetet i Bergen får nesten 10 millioner kroner til å lønne studenter som skal drive faglig og sosial oppfølging av medstudenter.

– Det er veldig gledelig at vi får disse pengene. Gjennom koronapandemien har vi sett at mange av de jobbene som studentene har ved siden av studiene har forsvunnet. I tillegg er det viktig å gi studentene mer faglig og sosial oppfølging. At vi nå kan lønne studenter til å bidra til dette, er veldig fint. Nå skal vi i universitetsledelsen se konkret på hvordan vi skal bruke pengene. Det er viktig at vi får mest mulig utav de tildelte midlene, og at det kommer mange studenter til gode. sier UiB-rektor Margareth Hagen.

Forsknings og høyereutdanningsminister Henrik Asheim, Høyre.

Tildelingen til UiB er på 9.732.000 kroner. Totalt deles det ut 124 millioner kroner til norske universiteter, høgskoler og fagskoler. Pengene skal brukes til å lønne studenter som skal drive faglig oppfølging av andre studenter. Ifølge NAV er det også færre ledige jobber i sektorer som tradisjonelt sett sysselsetter mange studenter, noe som betyr at arbeidsmarkedet er vanskeligere.

Fornøyd studentleder

– Det er ingen tvil om at lange perioder med nedstengninger har ført til at flere studenter har ekstra behov for, og ønske om, tettere faglig oppfølging. Derfor gir vi nå penger til fagskoler, høyskoler og universiteter for å lønne studenter til å få på plass for eksempel faglige debatter og tettere faglig oppfølging. Dette løser egentlig to problemer: ønsket om mer oppfølging og flere jobber som vil gi inntekt til studenter som sliter på arbeidsmarkedet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H).

Leder av studentparlamentet ved UiB, Sandra Amalie Lid Krumsvik ble svært glad da nyheten om tildelingen kom – hun sier at dette er noe hun og resten av landets studenttillitsvalgte har jobbet lenge for.

– Det er ingen tvil om at studentene har falt mellom to stoler gjennom pandemien, og at det har vært utfordrende å legge til rette for aktivitet og engasjement i studiehverdagen når campus har vært stengt. Vi er derfor veldig glade for at regjeringen går ut med et så tydelig standpunkt om at studentene skal prioriteres, sier Krumsvik.

– Jeg håper denne krisepakken treffer godt, og er glad for at den gir både til studentene selv og utdanningsinstitusjon og samskipnad. Vi er også takknemlige for at vi har fått gitt innspill i forkant av pakken, og for at dette er blitt lyttet til. Det går utvilsomt mot lysere tider med både åpent og levende campus, sier Krumsvik.

Samskipnadene får også midler

Studentsamskipnadene får penger til sosiale lavterskeltilbud, til å ansette studenter som skal få på plass disse tilbudene og penger til å styrke arbeidet med psykisk helse. Sammen får nesten 12 millioner kroner til disse tiltakene.

– Det er gledelig at det i samme tildeling kom penger til samskipnadene. De strenge smitteverntiltakene har gått ut over våre sosiale liv, og studentene har merket dette ekstra hardt. Vi vet også at mange studenter har det vanskelig i koronatiden. Derfor er det fint at det øremerkes midler som skal gå til sosiale tiltak som kan gjennomføres i trygge rammer, og at det settes av midler til det psykiske helsetilbudet, sier Hagen.

Powered by Labrador CMS