NYHET

Roman Dubreucque (t.v.) og Joanna Zukowska, vitenskapelig medarbeider og midlertidig laboratorieleder for CBB-enheten, behandler sedimentkjerner som ble samlet inn i Gravdalsviken.

UiB vertskap for europeisk ekspedisjon

Traversing European Coastlines (TREC) er en kontinentomfattende ekspedisjon som tar for seg miljøutfordringer langs Europas kyster. På sitt nordligste stopp hadde teamet base på Espegrend marinbiologiske stasjon hvor Universitetet i Bergen var vertskap.

Publisert Sist oppdatert

TREC - TRAVERSING EUROPEAN COASTLINES

Prosjektet: Ekspedisjonen studerer kystøkosystemer og deres respons på miljøet, fra molekyler til samfunn.

Hvordan: Ekspedisjonen kombinerer havutforskning, utført av Tara Ocean Foundation og Tara Oceans Consortium, med parallell prøvetaking av jord, sediment, grunt vann og utvalgte modellorganismer i ulike habitater, støttet av EMBLs landbaserte mobile tjenester og lokal marin forskning institusjoner.

Når: April 2023 - Juni 2024

Partnere: European Molecular Biology Laboratory (EMBL), European Marine Biological Resource Centre (EMBRC-ERIC), Tara Ocean Foundation og Tara OceanS Consortium.

TREC-ekspedisjonen er et prosjekt igangsatt av European Molecular Biology Laboratory (EMBL) for å undersøke hvordan menneskelig aktivitet påvirker økosystemene langs kysten. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Tara Ocean Foundation, Tara OceanS Consortium og European Marine Biological Resource Centre (EMBRC).

Fra april 2023 til juni 2024 skal et forskerteam drive med systematisk prøvetaking til havs om bord på skonnerten Tara og på land på 120 steder langs kysten i 22 europeiske land. Under hele ekspedisjonen stiller 70 vitenskapelige institusjoner med infrastruktur på land, blant annet Institutt for biologi (BIO) og Michael Sars-senteret ved Universitetet i Bergen.

Severin-Luca Bellè, feltforsker på TREC-ekspedisjonen, tar notater i felten mens en aerosolprøvetaker samler partikler i luften i Gravdalsviken i Bergen.

Read this article in English here.

Et nord-europeisk senter for marint biologisk mangfold

I Norge, som er det nordligste punktet på den europeiske ekspedisjonen, ble TRECs mobile laboratorieteam innkvartert på Espegrend, en feltstasjon for EMBRC-Norge som har vært drevet av Institutt for biologi siden 1957.

En jordprøve tilføres et bærbart instrument som måler tilstedeværelsen av organiske forbindelser i prøven i det mobile EMBL-laboratoriumet på Espegrend biologiske feltstasjon i Bergen.

– Espegrend ligger midt i et senter for marint biologisk mangfold, ikke bare i Norge, ikke bare i Skandinavia, men i hele Nord-Europa, sier Henrik Glenner, professor ved BIO og leder for EMBRC-Norge.

– UiB ønsker å være det ledende marine universitetet i Norge. Da er det viktig for oss å kunne bidra til store europeiske forskningsprosjekter som dette, fortsetter han.

Mobile laboratorier

I tillegg til lokal infrastruktur er TREC avhengig av spesialtilpassede mobile laboratorier som bringer toppmoderne teknikker direkte ut i felten. De gjør det mulig å analysere og lagre prøver, og hjelper lokale forskere med å få kontakt med TREC på utvalgte stoppesteder underveis.

Hugo Berthelot, forsker ved IFREMER og TREC Shallow Water Sampling Coordinator, filtrerer vannprøver i EMBLs mobile laboratorium i Gradalsviken i Bergen.
Et mobilt EMBL-laboratorium er parkert foran Espegrend biologiske feltstasjon.

– Vi prøver alltid å få forskere ved vertsuniversitetet til å bruke utstyret fra det store mobile laboratoriet. Vi har eksperter som introduserer utstyret og støtter dem slik at prosjektet deres kan dra nytte av teknologien, forklarer Valerie Helene Maier, koordinator for TRECs feltoperasjoner.

Nyskapende metode for prøvetaking

TREC er særlig nyskapende i sin maksimalistisk tilnærming, og studerer både land og hav på nivåer som spenner fra molekyler til organismer og deres miljøer.

– For mange år siden sa vi at nei, naturen er for komplisert. Vi kan ta noe ut av naturen og se på det i laboratoriene våre, men nå har vi faktisk metoder som lar oss prøve å forstå naturen i sin egen sammenheng, sier Valerie Helene Maier.

Hvert prøvetakingspunkt er nøye utvalgt slik at det er mulig å registrere miljøparametere og samle inn jord, sedimenter, aerosoler og sjøvann fra havet samtidig.

Spesielt landskap i Norge

– Alle land er forskjellige, og derfor dekker vi hele kysten. Norge er ekstremt spesielt på grunn av sin landskapshistorie. Med isbreene som dannet fjordene og samspillet mellom hav og ferskvann, ser vi på en helt spesiell type landskap og økosystem, forklarer Severin Belle, feltforsker på TREC-ekspedisjonen.

I Bergen gir fjordenes nærhet til byen en utmerket mulighet til å sammenligne uberørt natur med tett befolkede områder.

– Kystøkosystemer er en av de viktigste typene økosystem for menneskeheten, og over 50 % av befolkningen bor i kystområder. Næringskjedene, industrien og levebrødet vårt avhenger av kystøkosystemene, legger Severin Belle til.

Disse kritiske områdene er imidlertid utsatt for menneskeskapte inngrep, noe som fører til en rask nedgang i genetisk biologisk mangfold. Det er for å imøtegå denne utfordringen at TREC-forskerne gjennomfører en omfattende kartlegging av det biologiske mangfoldet og livets tilpasningsevne langs kysten.

Irena Provaznikova (t.v.), Training Laboratory Officer og TREC-frivillig, og Roman Dubreucque, frivillig forsker, utfører foreløpige analyser av prøver innsamlet i Gravdalsviken i et mobilt EMBL-laboratorium på Espegrend biologiske feltstasjon.

Deler data

Alle dataene som samles inn under ekspedisjonen vil være åpent tilgjengelig for det globale forskersamfunnet, noe som vil gi forskere i Norge og resten av verden et vell av muligheter i mange år fremover.

– Vi er glade og takknemlige for å ha fått muligheten til å samarbeide med teamene på TREC-ekspedisjonen, og vi ser frem til fremtidige samarbeid. Ved å bygge videre på denne unike europeiske samarbeidsånden håper vi å kunne bidra til å fremme fremragende forskning innen marin biovitenskap gjennom slike inspirerende initiativer, sier Lionel Christiaen, direktør for Michael Sars-senteret.

Powered by Labrador CMS