HOLBERG

Jørgen Sejersted og Gina Dahl har ledet arbeidet med å lage utstillingen «Holberg? Mennesket i teateret i 300 år».

Holberg og teater i 300 år

Ludvig Holbergs jubileer har blitt feiret i Bergen i to hundre år. 2022 er året vi markerer 300 år siden Holbergs debut som komediedikter. I 1722 kom første utgaven av hans tidligste komedier ut. Frem til august kan du oppleve utstillingen «Holberg? Mennesket i teateret i 300 år».

I anledning 300-års jubileet for Holberg som komediedikter, har På Høyden tatt en prat med to UiBere som har vært sentrale i produksjonen av utstillingen som ble åpnet på HF-biblioteket 5. mai. Disse er førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket Gina Dahl og professor i nordisk litteratur og Holbergforsker Jørgen Sejersted.

Jørgen Sejersted sammen med teaterplakaten til oppsettingen av Erasmus Montanus.

Gina Dahl forteller at hun og Jørgen Sejersted har jobbet tett med flere andre både fra UiB og teatermiljøet i Bergen for å utvikle utstillingen.

Flere av bildene og manuskriptene er kommet fra Universitetsbiblioteket eller teaterarkivet. Så vi har hatt et tett og godt samarbeid. Til en slik utstilling var det også naturlig å involvere teaterstudentene, som tok utfordringen på strak arm og har valgt ut flere av bildene vi kan se i utstillingen, sier hun.

Sejersted har forsket på Ludvig Holberg i omtrent 15 år, og må kunne kalles en ekspert.

William Ivarson spiller den hengte Jeppe i 1911 oppsettingen av «Jeppe på Bjerget».

Jeg har holdt på med Holberg i mange år. Jeg har jobbet med det store Holbergprosjektet som startet med etableringen av Holbergsskrifter i samarbeid med det danske språk- og litteraturselskap. Et stort prosjekt som ble etablert da Grønmo var rektor, sier han.

Deres forhold til Holberg

For Sejersted er det litt tilfeldig at Holberg skulle bli en akademisk følgesvenn gjennom så mange år.

Jørgen Sejersted forteller om det skeive perspektivet i Holbergs forfatterskap.

– Jeg har alltid vært interessert i eldre litteratur, men det er litt tilfeldig at det ble Holberg. Det stammer fra det prosjektet jeg nevnte. Siden har Holberg vært en viktig del av mitt yrkesliv. Holberg har vært en god følgesvenn, kanskje fordi det er et veldig sammensatt forfatterskap, sier Sejersted.

I likhet med Sejersted har også Dahl forsket på 1700-tallet.

– Jeg har lest en del Holberg. Han har jo en del av de moderne teoriene og ideene med toleranse og likestilling. Så en jo like ham. Det er andre fra den tiden det kanskje er vanskeligere å like, sier Dahl.

Hvordan er Holberg aktuell i dag?

Holberg hadde en evne til å ta det menneskelige veldig på kornet. Karaktertrekk og hverdagsutfordringer som er like aktuelle i dag, sier Dahl.

Sejersted trekker frem et eksempel som er tatt fra Jeppe på Bjerget og omhandler Jeppes forhold til alkohol og hvordan samfunnet snakker om og ser på Jeppe.

– Alle sier at Jeppe drikker, men ingen spør om hvorfor Jeppe drikker. I den tiden var det en ganske banebrytende problemstilling. I dag er det en aktuell påminnelse som lyder veldig moderne i våre ører. Han virker utrolig aktuell. Jeg får ofte mye større følelse av aktualitet og relevans når jeg leser Holberg enn når jeg leser VG, avslutter Sejersted med et smil.

Powered by Labrador CMS